Gifvrije landbouw


De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een duurzame én gifvrije landbouw. Want omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. In de teelt, zoals de bloemen- en bollenteelt, worden veel giftige bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt.

Mensen die in de buurt wonen worden vaak niet beschermd en zelfs niet geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gebruikt. Kinderen en volwassenen kunnen zo ongevraagd met gif in aanraking komen, waardoor hun gezondheid in gevaar komt. Naast de gezondheidsrisico's voor de mens leidt grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot ontbossing en tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare, maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn.

Groenten, granen, peulvruchten en fruit vormen de basis van goede voeding. Ook hier is een omslag naar veilige en duurzame productiewijzen noodzakelijk. De teelt van plantaardig voedsel moet niet langer afhankelijkheid zijn van kunstmest.

We willen af van landbouwgiffen: deze doden insecten en andere dieren die van vitaal belang zijn voor de vruchtbaarheid van de grond. Zo leidt gifgebruik tot een daling van het aantal weidevogels. Daarnaast vormt het gebruik van gifstoffen een bedreiging voor ons drinkwater en voor oppervlaktewateren; en daarmee voor de gezondheid van mens en dier.

• Het gebruik van kunstmest en landbouwgiffen wordt drastisch verminderd. Giffen als glyfosaat en neonicotinoïden (die bijensterfte veroorzaken) worden helemaal verboden. Europa geeft geen toestemming meer voor de automatische verlenging van het gebruik van landbouwgif.
• De EU ondersteunt de ontwikkeling van veilige, alternatieve gewasbeschermingsmethoden.
• Langs akkers komen akkerranden die de biodiversiteit bevorderen.
• Zolang de landbouw nog niet gifvrij is, komt er een strikte bescherming voor omwonenden van akker- en tuinbouwbedrijven tegen blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen. Er komen spuitvrije zones tussen akkers die met gif worden bespoten en woningen, scholen en recreatieterreinen. Ook in de buurt van openbare wegen en paden waar mensen wandelen en fietsen mag niet worden gespoten.
• Lidstaten zijn vrij om zelf giftige stoffen te verbieden wanneer Brussel dat nalaat.
• Planten- en dierenrassen en variëteiten kunnen geen eigendom van bedrijven zijn. Onze voedselvoorziening mag niet in handen komen van monopolisten. Octrooien op vormen van leven worden verboden.
• Het kwekersrecht (het recht van boeren en veredelaars om zelf te kweken met zaden van hun eigen planten) is belangrijk voor de diversiteit van voedselgewassen en wordt versterkt. Boeren en veredelaars moeten vrij gebruik kunnen maken van de aanwezige agro-biodiversiteit, zonder dat octrooien dat onmogelijk maken.
• Registratieregels mogen de vrije handel in zaden niet belemmeren. De belangen van kleine
boeren en tuinders, voedselzekerheid en diversiteit van gewassen horen voorop te staan. De
ontwikkeling van biologische weerbare rassen en gewassen wordt ondersteund door de EU.

Het standpunt Gifvrije landbouw is onderdeel van: Landbouw en voedsel

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws