Bijdrage plenaire verga­dering over planten verkregen met bepaalde nieuwe genoom­tech­nieken en hun levens­mid­delen en dier­voeders


6 februari 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Voorzitter.

Er wordt de Partij voor de Dieren vaak verweten dat we willen bepalen wat mensen wel of niet mogen eten. Voor een deel klopt dat ook.

Wij willen dat iedereen toegang heeft tot gezond, veilig en duurzaam voedsel. Dat iedereen zonder zorgen kan kiezen voor betaalbaar eten zonder landbouwgif, zonder gentech en zonder dierenleed.

Het is onze taak, hier in het Europees Parlement, om dit mogelijk te maken.

Dit wetsvoorstel over genetisch gemodificeerd voedsel doet precies het tegenovergestelde. Het laat alle zorgvuldig opgestelde regels om gezond, veilig en duurzaam voedsel te waarborgen los. Het zet de keuzevrijheid onder druk en is de doodsteek voor de duurzame landbouwsector.

Hoe is het mogelijk dat hier de toekomst van de hele biologische sector op het spel wordt gezet?

Dat is mogelijk, omdat de biotech-industrie alles op alles heeft gezet om de regels voor gentech af te schaffen.

Als klap op de vuurpijl krijgen grote zaadbedrijven alle ruimte voor het patenteren van planten, eigenschappen en technieken die betrokken zijn bij de productie van ons voedsel.

Gentech is niet het antwoord op de grote problemen waar ons voedselsysteem mee kampt. Het leidt niet tot voedselzekerheid.

Gentech versterkt juist de afhankelijkheid van kunstmest, landbouwgif en multinationals. Het leidt tot schaalvergroting, monoculturen en de ondergang van kleinschalige boeren.

Het Europees Parlement kan nu nog wel kiezen. Kies voor échte voedselzekerheid, stem tegen dit wetsvoorstel. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de standpunten uitwisseling met de heer Frank VANDENBROUCKE, Belgisch vice-premier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Belgisch Raadsvoorzitterschap - Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over EU2040 klimaatdoelstelling

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer