PvdD doet 150 extra voor­stellen voor duur­zaamheid, dieren en gezond eten!


4 februari 2021

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft 150 extra voorstellen toegevoegd aan haar plannen ‘van boer tot bord’, ter verduurzaming van het Europese voedselsysteem. Een groot deel van de voorstellen betreft dringende verbeteringen op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn, vermindering van gifgebruik in de landbouw en het stellen van strengere eisen aan geïmporteerde producten. Ook doet Hazekamp voorstellen voor duidelijkere consumenteninformatie op voedselproducten.

De eiwittransitie, waarin het aantal dieren in de vee-industrie fors wordt verminderd en het aandeel plantaardige voedsel stijgt ten opzichte van dierlijke producten, loopt als een rode draad door de voorstellen van Hazekamp. Voorstellen om het welzijn van dieren te verbeteren, omvatten onder andere totaalverboden op het fokken van plofkippen en het afknippen van biggenstaarten. Ook wil Hazekamp dat de EU zo snel mogelijk gevolg geeft aan het succesvolle burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ dat pleit voor een verbod op kooien in de vee-industrie. Het initiatief werd door meer dan 1,4 miljoen burgers ondertekend. Opnieuw doet Hazekamp daarnaast een poging om een meerderheid te krijgen voor verbetering van het welzijn van vissen, krabben en kreeften.

De verbeteringen in EU-wetgeving over slachthuizen en diertransporten die de Europese Commissie eerder al aankondigde, mede onder druk van de Partij voor de Dieren, moeten volgens Hazekamp naar voren worden gehaald. "De Europese Commissie wil deze wetten herzien, maar pas eind 2023 als het huidige Europees Parlement alweer bijna vertrekt. Dat moet sneller, dieren hebben lang genoeg gewacht," aldus Hazekamp.

Gif
Daarnaast wil Hazekamp dat de EU-doelstelling om gifgebruik in de landbouw te verminderen wordt aangescherpt van 50% naar 70%. Gevaarlijke pesticiden moeten volgens Hazekamp geheel verboden worden. “De helft van alle groenten en fruit in Europa bevat nog steeds schadelijk resten van landbouwgif, op ruim een kwart zit een cocktail van verschillende gifsoorten,” stelt Hazekamp. In 2030 zouden alle groenten en fruit in omloop volgens Hazekamp vrij van gifresten moeten zijn.

Ontbossing
Ook stelt Hazekamp de wereldwijde gevolgen van het Europese voedselsysteem aan de kaak, zoals de ontbossing in de Amazone, waar massaal regenwouden worden gekapt om veevoer te verbouwen voor de Europese vee-industrie. Hazekamp wil dat er bindende eisen komen om de uitstoot van broeikasgassen door de vee-industrie te beperken. Ook moet het landgebruik voor veevoer beperkt worden, door het aantal dieren in de vee-industrie te verminderen.

Strengere eisen aan geïmporteerde producten
Om de verduurzaming van het Europese voedselsysteem te laten slagen en Europese boeren te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, stelt Hazekamp voor om tevens strengere eisen te stellen aan producten die geïmporteerd worden van buiten de Europese Unie. Zo benadrukt Hazekamp in haar voorstellen, dat de EU geen producten van buitenaf moet accepteren als die niet minstens aan gelijke eisen voldoen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en klimaat.

Hazekamp wil daarom dat de EU bestaande en nieuwe handelsovereenkomsten herziet. Ook stelt ze specifiek voor om de import van Argentijns paardenvlees te stoppen, vanwege de slechte behandeling van paarden en de risico’s voor de voedselveiligheid. Een importverbod op vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen, waarop het Europees Parlement al eerder aandrong, is opnieuw terug te vinden in de voorstellen van Hazekamp.

Consumenteninformatie
Bij de presentatie van haar rapport ‘van boer tot bord’ stelde Hazekamp al voor om misleidende gezondheidsclaims op ongezonde producten niet langer toe te staan. Hazekamp wil daarnaast dat voorop op alle voedselproducten duidelijke en makkelijk interpreteerbare informatie komt, waardoor mensen in de winkel in een oogopslag zien hoe gezond een product is. Bijvoorbeeld door kleurcodes die op een duidelijke manier aangeven hoeveel vet, suiker, koolhydraten en zout in het betreffende product zitten. Ook de etikettering van vegetarische en plantaardige producten moet volgens Hazekamp duidelijker.

De komende maanden gaat de EU-fractie van de Partij voor de Dieren alles op alles zetten om zoveel mogelijk Europarlementariërs achter hun voorstellen te krijgen. Een groot deel van de voorstellen werd al mede-ondertekend door Europarlementariërs van andere fracties. De gehele (Engelstalige) lijst aan voorstellen van de Partij voor de Dieren is hier te vinden. Een Nederlandse vertaling volgt op de website van het Europees Parlement.

Meer weten? Lees ook PvdD rapporteur presenteert plannen voor duurzaam voedselsysteem van boer tot bord.

Gerelateerd nieuws

PvdD-rapporteur presenteert plannen voor duurzaam voedselsysteem van 'boer tot bord' aan Europees Parlement

Hoe gezond ons eten is, hangt nauw samen met de manier waarop het gemaakt wordt. Niet alleen het eten van een product, maar o...

Lees verder

Brandbrief tegen herbevolken Europese nertsenfokkerijen

Het herbevolken van Europese nertsenfokkerijen is levensgevaarlijk en moet daarom worden verboden, in elk geval voor het kome...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee