Partij voor de Dieren tekent bezwaar aan tegen nieuwe glyfo­saat­ver­gunning


28 september 2023

De Partij voor de Dieren heeft donderdag officieel bezwaar aangetekend in het Europees Parlement tegen een voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat opnieuw voor 10 jaar toe te laten. “Glyfosaat wordt massaal ingezet in de landbouw en vormt een gevaar voor de gezondheid van mensen en dieren. Dit landbouwgif vervuilt het milieu, voedsel en drinkwater. Het wordt in verband gebracht met ernstige aandoeningen als Parkinson en kanker. Onderzoek toont aan dat 63% van alle Nederlanders glyfosaat-sporen in hun lichaam heeft. Niemand heeft baat bij een nieuwe 10-jarige vergunning voor dit gif, behalve de pesticide-industrie,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

“Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat glyfosaat schadelijk is, maar de pesticide-industrie slaagt er telkens opnieuw in om twijfel te zaaien over onafhankelijke studies en om risico’s te bagatelliseren. Toen de vorige glyfosaat-toelating afliep in 2017 stelde het Europees Parlement een ultimatum: glyfosaat moest uiterlijk binnen vijf jaar worden verboden, wat tijd zou geven voor het introduceren van alternatieven. In 2022 werd de vergunning toch weer met een jaar verlengd omdat een nieuwe risico-analyse door de Europese Voedselautoriteit niet op tijd af kwam. Dat de Europese Commissie nu opnieuw een 10-jarige vergunning wil afgeven, terwijl ze tegelijkertijd beweert dat ze het totale pesticide-gebruik in Europa met de helft omlaag wil brengen is onbestaanbaar. Dit gif moet zo snel mogelijk van de markt en uit onze leefomgeving,” aldus Hazekamp.

Als het bezwaar van de Partij voor de Dieren wordt aangenomen door het Europees Parlement is de Europese Commissie verplicht om haar voorstel voor een 10-jarige verlenging te heroverwegen. Een hard veto tegen de nieuwe glyfosaat-toelating kan enkel worden uitgesproken door een gekwalificeerde meerderheid van EU-landen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde onlangs voor een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks die de Nederlandse regering opdraagt om in Brussel tegen de nieuwe glyfosaat-toelating te stemmen. Ook andere EU-landen, waaronder Duitsland, pleiten voor een verbod op het landbouwgif.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Hazekamp gaat voor nieuwe termijn in Europees Parlement: "Herziening EU-regels is unieke kans om het verschil te maken voor dieren, natuur en milieu"

Europarlementariër Anja Hazekamp stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Europese verkiezi...

Lees verder

PvdD stemt tegen benoeming van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris voor klimaat

De Partij voor de Dieren stemt in het Europees Parlement tegen de benoeming van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris voor Klima...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee