Bijdrage plenaire verga­dering over deter­genten en opper­vlak­te­ac­tieve stoffen


26 februari 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Wanneer we onze kleren wassen en onze huizen schoonmaken, vervuilen we het milieu en de planeet. Deze cynische werkelijkheid moeten we hoognodig veranderen. Nog te vaak zitten er schadelijke chemische stoffen in schoonmaakmiddelen, die een gevaar vormen voor mens, dier en milieu. Fosfaten in wasmiddelen vervuilen ons water. En de plastic verpakkingen zijn ook niet duurzaam. Met deze wijziging van de wet maken we een goed begin met het opschonen van schoonmaakmiddelen. Het verbod op het gebruik van dierproeven voor schoonmaakmiddelen is een belangrijk deel van deze wet. Maar er is meer nodig. Ik nodig daarom de Commissie met klem uit om een verbod in te stellen op alle gevaarlijke chemische stoffen en om de toevoeging van fosfaten uit te bannen. En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de EU-klimaatdoelstelling voor 2040

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de noodzaak van een urgent besluit van de Raad tot wijziging van de beschermingsstatus van wolven in het Verdrag van Bern

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer