PvdD waar­schuwt voor gezond­heids­ri­sico’s bij verplaatsing bont­pro­ductie


Het Nederlandse verbod op het fokken van nertsen is een wassen neus als het kabinet de import van bont vanuit Oost-Europa en andere plaatsen blijft toestaan. Zowel dierenleed als risico’s op mutaties van het coronavirus blijven bestaan als Nederland de bontindustrie in andere landen faciliteert.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee

Waar wij voor staan

Economie: je geld of je leven?

Dieren­rechten

Landbouw en voedsel

Méér natuur

Milieu, klimaat en energie

Een recht­vaardig Europa

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Actueel

PvdD waar­schuwt voor gezond­heids­ri­sico’s bij verplaatsing bont­pro­ductie

Nederlandse bontfokkers op grote schaal actief in Oost-Europa

Het Nederlandse verbod op het fokken van nertsen is een wassen neus als het kabinet de import van bont vanuit Oost-Europa en andere plaatsen blijft toestaan. Zowel dierenleed als risico’s op mutaties van het coronavirus blijven bestaan als Nederland de bontindustrie in andere landen blijft faciliteren. Ook bestaat het gevaar dat Nederlandse nertsenfokkers hun riante stopvergoeding gebruiken om hun...

Europees Parlement steunt PvdD-bezwaren tegen chloor­to­luron en carbendazim

Onkruidverdelger chloortoluron en schimmelbestrijder carbendazim moeten van de markt. Dat wil een meerderheid van het Europees Parlement, die donderdag twee moties steunde van de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan het gebruik van de gifstoffen. Beide stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu. De stoffen worden in verband gebracht met hormoonverstorende eigens...

Euro­par­le­men­ta­riërs: stop import Argen­tijns paar­den­vlees per direct

Nieuwe onthullingen: vlees van gestolen, mishandelde en niet-geoormerkte paarden in omloop

Vijftig Europarlementariërs, afkomstig uit alle EU-fracties in het Europees Parlement, hebben donderdag de Europese Commissie opgeroepen om de import van Argentijns paardenvlees per direct stop te zetten. Vlees van gestolen en niet-geoormerkte paarden blijkt op grote schaal via Argentijnse slachthuizen in de voedselketen terecht te komen. Ook is er sprake van grove dierenmishandeling en zorgwekken...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid