Europees Parlement neemt aanbe­ve­lingen speciale pesti­ci­den­com­missie over


Het Europees Parlement stemt in met de aanbeveling dat transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepaald worden of landbouwgif veilig is voor gebruik. Op initiatief van de Partij voor de Dieren wordt ook opgeroepen tot gebruik van dierproefvrije testmethodes.

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Europees Parlement neemt aanbe­ve­lingen speciale pesti­ci­den­com­missie over

Minder gif, méér transparantie en onafhankelijkheid; kankerverwekkende eigenschappen glyfosaat opnieuw beoordeeld

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. De speciale pesticidencommissie, ook wel ‘glyfosaatcommissie’ genoemd, presenteerde die aanbevelingen in december. Het Europees Parlement stemt daarmee in met de aanbeveling dat Europa transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepalen of landbouwgif veilig is v...

Meer dan helft EU-veilig­heids­be­oor­deling glyfosaat is plagiaat

De officiële Europese beoordeling van de gezondheidseffecten van landbouwgif glyfosaat, bestaat voor meer dan de helft uit plagiaat van industriestudies. Dat concluderen plagiaatexpert Stefan Weber (Universiteit van Wenen) en biochemist Helmut Burtscher (Global 2000) in een analyse die is uitgevoerd in opdracht van onder meer de Partij voor de Dieren. Het Duitse Bundesinsititut für Risikobewertun...

Europees Parlement stemt in met trans­pa­rantere voed­sel­regels

Het Europees Parlement heeft dinsdag een bindend voorstel gesteund om de Europese voedselwetgeving transparanter te maken. Het voorstel moet de veiligheidsbeoordeling van 'gevoelige substanties' als pesticiden en genetisch gemanipuleerd voedsel opener en betrouwbaarder te maken. De Partij voor de Dieren steunde het voorstel tijdens de spannende eindstemming. "De enige verantwoorde leidraad om te ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid