Europees Parlement schaart zich achter burger­ini­ti­atief en wil in 2027 een einde aan kooien voor dieren


Een meerderheid van het Europees Parlement steunde ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om het dwangvoederen van eenden en ganzen voor foie gras productie in heel Europa te verbieden.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee

Onze idealen

Economie: je geld of je leven?

Dieren­rechten

Landbouw en voedsel

Méér natuur

Milieu, klimaat en energie

Een recht­vaardig Europa

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Actueel

Europees Parlement schaart zich achter burger­ini­ti­atief en wil in 2027 een einde aan kooien voor dieren

Daarnaast ook steun voor Europees verbod op dwangvoederen voor foie gras productie

Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2027 in de Europese vee-industrie geen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden of ganzen meer in kooien worden gehouden. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde donderdag voor een motie, die een wetswijziging voorstelt met als doel het uitfaseren van kooien in de veehouderij, waarbij 2027 als einddatum wordt genoemd. Het Europees Parle...

Ambi­tieuze plannen voor natuur­be­scherming aange­nomen door voltallig Europees Parlement

BRUSSEL, 9 juni 2021 – Het voltallige Europees Parlement heeft in meerderheid gestemd voor substantiële extra maatregelen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Het parlement steunt de ambitie om in 2030 dertig procent van alle land- en zeegebieden te beschermen. Ecocide, de vernieling of grootschalige beschadiging van ecosystemen, moet volgens de parlementscommissie wor...

Europees Parlement: substan­tiële extra maat­re­gelen om natuur te beschermen

1 miljoen dier- en plantsoorten bedreigd met uitsterven

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de EU substantiële extra maatregelen neemt om de natuur en biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Ecocide, de vernieling of grootschalige beschadiging van ecosystemen, moet volgens de parlementscommissie worden aangemerkt als een internationale misdaad onder het Statuut van Rome. De voorstellen maken deel uit van een rapport over de E...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid