Europees Parlement: verbod op gesleep met dieren naar landen buiten de EU


Het Europees Parlement pleit ervoor dat dieren niet langer vervoerd worden naar landen buiten de EU als niet gegarandeerd is dat ze daar goed behandeld worden. Daarnaast wil ze transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - verkorten tot maximaal acht uur.

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Europees Parlement: verbod op gesleep met dieren naar landen buiten de EU

Europese dieren mogen niet langer vervoerd worden naar landen buiten de Europese Unie als niet gegarandeerd is dat ze daar goed behandeld worden. Dat bepleit een meerderheid van het Europees Parlement donderdag in Straatsburg. Verder wil het Europees Parlement dat transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - verkort worden. Het parlement refereert daarbij naar een maxi...

Land­bouw­com­missie van het Europees Parlement wil kortere dier­trans­porten, betere controles en hardere straffen

Transporten met levende dieren - die nu nog dagen tot weken mogen duren - moeten verkort worden. Ook moet veel beter gecontroleerd worden of EU-regels om dieren te beschermen tijdens transport wel worden nageleefd. Transporteurs die de regels niet naleven, vaak met ernstig dierenleed tot gevolg, moeten harder en consequenter gestraft worden; bijvoorbeeld door inbeslagname van voertuigen. Bovendien...

Europees Parlement neemt aanbe­ve­lingen speciale pesti­ci­den­com­missie over

Minder gif, méér transparantie en onafhankelijkheid; kankerverwekkende eigenschappen glyfosaat opnieuw beoordeeld

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. De speciale pesticidencommissie, ook wel ‘glyfosaatcommissie’ genoemd, presenteerde die aanbevelingen in december. Het Europees Parlement stemt daarmee in met de aanbeveling dat Europa transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepalen of landbouwgif veilig is v...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid