Euro­par­le­men­ta­riërs: stie­ren­vechten niet op lijst imma­te­rieel cultureel erfgoed


Stierenvechten verheerlijkt misbruik, geweld en wreedheid tegen dieren en mag daarom absoluut niet op de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed komen. Dat hebben Anja Hazekamp en zestig andere Europarlementariërs laten weten in een gezamenlijke brief aan Audrey Azoulay, directeur van UNESCO.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee

Waar wij voor staan

Economie: je geld of je leven?

Dieren­rechten

Landbouw en voedsel

Méér natuur

Milieu, klimaat en energie

Een recht­vaardig Europa

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Actueel

Euro­par­le­men­tariër Anja Hazekamp onder­voor­zitter parle­men­taire enquête dier­trans­porten

PvdD wil kortere transporttijd, verbod op export naar derde landen en geen vervoer meer van pasgeboren kalfjes

De parlementaire enquête naar ernstige en structurele misstanden bij diertransporten is woensdag van start gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst van de enquêtecommissie werden de leden, de voorzitter en ondervoorzitters benoemd. Initiatiefneemster Anja Hazekamp werd benoemd tot tweede ondervoorzitter. De enquêtecommissie van het Europees Parlement gaat een jaar lang onderzoek doen naar de struct...

Euro­par­le­men­ta­riërs: stie­ren­vechten niet op lijst imma­te­rieel cultureel erfgoed

Stierenvechten verheerlijkt misbruik, geweld en wreedheid tegen dieren en mag daarom absoluut niet op de UNESCO lijst van immaterieel cultureel erfgoed komen. Dat hebben Anja Hazekamp en zestig andere Europarlementariërs laten weten in een gezamenlijke brief aan Audrey Azoulay, directeur van UNESCO. De internationale associatie voor stierenvechten diende op 7 juni een verzoek in om stierenvechten...

EU-voorstel: verbied levend koken van kreeften en krabben

Het levend koken van krabben en kreeften moet verboden worden in heel Europa. De Partij voor de Dieren heeft daartoe een voorstel ingediend in het Europees Parlement. Ongewervelde zeedieren als kreeften en krabben zijn nu nog volledig onbeschermd. De huidige EU-dierenwelzijnsregels gelden niet voor deze dieren. Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp is dat onterecht. "De Europese voedselautori...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid