Europees Parlement stemt in met transparantere voedselregels


"Europa kan niet langer voedingsmiddelen of pesticides goedkeuren op basis van geheime industrie-studies, zoals het geval was bij de goedkeuring van het omstreden gif glyfosaat. Dat is een grote zege voor de voedselveiligheid en de gezondheid van mens en dier," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Europees Parlement stemt in met trans­pa­rantere voed­sel­regels

Het Europees Parlement heeft dinsdag een bindend voorstel gesteund om de Europese voedselwetgeving transparanter te maken. Het voorstel moet de veiligheidsbeoordeling van 'gevoelige substanties' als pesticiden en genetisch gemanipuleerd voedsel opener en betrouwbaarder te maken. De Partij voor de Dieren steunde het voorstel tijdens de spannende eindstemming. "De enige verantwoorde leidraad om te ...

Speciale commissie Europees Parlement wil minder gif, méér trans­pa­rantie en onaf­han­ke­lijkheid

Europa moet transparanter en onafhankelijker van de industrie bepalen of landbouwgif veilig is voor gebruik. Daarnaast moet er minder gif gebruikt worden, moet er meer geld naar niet-chemische alternatieven voor landbouwgif en moet gebruik van landbouwgif op openbare plaatsen verboden worden. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die een speciale commissie van het Europees Parlement donderdag heeft...

PvdD wil spoed­debat over schok­kende beelden dier­trans­porten

De Partij voor de Dieren wil met spoed een debat in het Europees Parlement naar aanleiding van de Duitse documentaire “Qualvolle Tiertransporte” (ondraaglijke diertransporten). De onlangs op ZDF uitgezonden documentaire laat zien hoe dieren dagenlang worden vervoerd bij temperaturen van meer dan 30 graden; vaak zonder water en staande in hun eigen uitwerpselen. Vooral de diertransporten naar lande...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid