Mili­eu­com­missie Europees Parlement erkent risico’s kern­energie en gas-inves­te­ringen


De Europese Commissie had een plan ingediend om investeringen in kernenergie en gas als ‘duurzame’ investeringen te classificeren. De milieucommissie van het Europees Parlement steunt het bezwaar van onder meer de Partij voor de Dieren tegen het aanmerken van kernenergie en gas als ‘duurzaam’.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee

Onze idealen

Economie: je geld of je leven?

Dieren­rechten

Landbouw en voedsel

Méér natuur

Milieu, klimaat en energie

Een recht­vaardig Europa

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Actueel

Mili­eu­com­missie Europees Parlement erkent risico’s kern­energie en gas-inves­te­ringen

De Partij voor de Dieren heeft samen met andere partijen in het Europees Parlement succesvol een bindend bezwaar aangetekend tegen het aanmerken van kernenergie en gas als ‘duurzaam’. De Europese Commissie had een plan ingediend om investeringen in kernenergie en gas juist wel als ‘duurzame’ investeringen te classificeren, Een ‘groene stempel’ zou investeringen in kernenergie en gas aantrekkelijke...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid