Landbouw en voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

Landbouw is geen industrie en dieren zijn geen machines. Toekomstbestendige landbouw is met name gericht op plantaardig voedsel, vrij van gif, kunstmest of gentech en draagt bij aan het behoud van een gezond ecosysteem. De huidige gangbare veehouderij is onhoudbaar.

Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft door de jaren heen veel slachtoffers gemaakt; de miljarden dieren die jaarlijks lijden en sterven in de Europese vee-industrie; de natuur en het milieu die door het grootschalige gebruik van gif, kunstmest en vermesting ernstig zijn aangetast.

Kleine boerenbedrijven zijn op de heilloze weg van steeds verdere schaalvergroting gezet. Dat alles op kosten van de Europese belastingbetaler: jaarlijks worden tientallen miljarden euro’s uitgegeven aan landbouwsubsidies waarvan vooral grote bedrijven profiteren. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat het Europese landbouwbeleid volledig op de schop. Met als ultiem doel een ecologische, diervriendelijke landbouw die gezond voedsel produceert en niet afhankelijk is van import die ten koste gaat van mensen en dieren elders. Daarbij is een krimp van het aantal dieren in de veehouderij en een omschakeling naar een meer plantaardig voedselpatroon onvermijdelijk.

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

"Intro­duceer dieren­po­litie in alle EU-landen"

Politiekorpsen, ngo's en politici uit heel Europa op initiatief PvdD bij elkaar over handhaving EU-dierenwelzijnsregels

Alle EU-landen moeten een speciale dierenpolitie krijgen. Daartoe heeft Europarlementariër Anja Hazekamp woensdag opgeroepen in het Europees Parlement, tijdens een door de Partij voor de Dieren georganiseerde bijeenkomst met maatschappelijke organisaties en politie-eenheden uit verschillende EU-landen. Tien jaar na de start van de dierenpolitie in Nederland, pleit de Partij voor de Dieren nu voo...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws