Landbouw en voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

Landbouw is geen industrie en dieren zijn geen machines. Toekomstbestendige landbouw is met name gericht op plantaardig voedsel, vrij van gif, kunstmest of gentech en draagt bij aan het behoud van een gezond ecosysteem. De huidige gangbare veehouderij is onhoudbaar.

Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft door de jaren heen veel slachtoffers gemaakt; de miljarden dieren die jaarlijks lijden en sterven in de Europese vee-industrie; de natuur en het milieu die door het grootschalige gebruik van gif, kunstmest en vermesting ernstig zijn aangetast.

Kleine boerenbedrijven zijn op de heilloze weg van steeds verdere schaalvergroting gezet. Dat alles op kosten van de Europese belastingbetaler: jaarlijks worden tientallen miljarden euro’s uitgegeven aan landbouwsubsidies waarvan vooral grote bedrijven profiteren. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat het Europese landbouwbeleid volledig op de schop. Met als ultiem doel een ecologische, diervriendelijke landbouw die gezond voedsel produceert en niet afhankelijk is van import die ten koste gaat van mensen en dieren elders. Daarbij is een krimp van het aantal dieren in de veehouderij en een omschakeling naar een meer plantaardig voedselpatroon onvermijdelijk.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren gaat niet mee in roep om budget­ver­hoging voor schoolmelk

"Belang vee-industrie staat voorop bij schoolprogramma's"

De Partij voor de Dieren heeft dinsdag tegen een initiatiefrapport van de landbouwcommissie van het Europees Parlement gestemd dat oproept tot verhoging van het budget voor Europese schoolprogramma’s. “Het is ironisch om te stellen dat we met schoolmelksubsidies iets goeds doen voor kinderen, terwijl de zuivelindustrie juist bijdraagt aan het onleefbaar maken van onze planeet voor toekomstige gene...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws