Stierenvechten

Dierenrechten

Dieren zijn levende wezens, geen hebbeding, speelgoed of accessoire en geen product of middel tot menselijk vermaak. Dieren verdienen een goede bescherming. Die begint bij het erkennen van hun rechten en het respecteren van hun eigen aard en behoeften. Dat stelt grenzen aan de doelen waarvoor dieren mogen worden gebruikt.

De Europese Unie erkent dieren sinds 1992 als wezens met gevoel en bewustzijn. Maar tegelijk plaatst Europa religieuze en culturele gebruiken - zoals stierenvechten - boven de belangen van dieren. Ook wegen in de EU de belangen van de markt zwaarder dan die van dieren.

Productieverhoging is nog steeds het belangrijkste doel van het Europese landbouwbeleid. In de praktijk van alledag hebben dieren in Europa vooral de status van producten of handelswaar. Het dierenleed in de EU is massaal en ernstig. Naast de miljarden dieren die jaarlijks sterven in de vee-industrie, is het in Europa nog steeds toegestaan om dieren te fokken en te doden voor bont, een overbodig en wreed mode-product. Tientallen miljoenen nertsen, vossen, chinchilla’s en konijnen zijn daar per jaar het slachtoffer van. In Spanje en Frankrijk worden, met subsidie van de EU, stieren gemarteld ter vermaak. Overal in Europa, ook in ons land, kwijnen dolfijnen en andere zeezoogdieren weg in dolfinaria. En meer dan twaalf miljoen dieren worden jaarlijks in Europa gebruikt als proefdier.

De Partij voor de Dieren wil af van het automatisme dat dieren voor elk doel mogen worden ingezet. Europa moet veel terughoudender worden in het gebruik van dieren. Vermaak, sport, reclamedoeleinden en mode zijn geen goede redenen om dieren te gebruiken, te verwonden of te doden. In Nederland en Europa is de Partij voor de Dieren de aanjager en pleitbezorger van betere bescherming van dieren. Voor die bescherming behoort Europa zich ook buiten haar grenzen veel sterker te maken. Binnen internationale verbanden – denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Naties – willen we dat de EU zich een krachtig pleitbezorger toont van dierenwelzijn.

Economie: je geld of je leven?

Dieren­rechten

Landbouw en voedsel

Méér natuur

Milieu, klimaat en energie

Een recht­vaardig Europa

Veiligheid, privacy en burger­rechten