PvdD vraagt om ophel­dering over toege­nomen gifresten op fruit en groente


7 juni 2022

De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie maandag om opheldering gevraagd over het toenemen van gevaarlijke landbouwgifresten op fruit en groenten die verkocht worden in Europa. Recent onderzoek van Pesticide Action Network (PAN) toont aan dat groenten en fruit relatief vaker vervuild zijn met resten van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen dan tien jaar geleden. Dat is opvallend; zo’n tien jaar werden juist EU-regels van kracht die deze soorten landbouwgif zouden moeten uitfaseren.

Europarlementariër Anja Hazekamp roept de Europese Commissie op om eindelijk alle gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden in Europa. Hazekamp vraagt daarnaast om consumenten te beschermen tegen het ‘cocktaileffect’, ofwel het gecombineerde gezondheidsrisico van het binnenkrijgen van verschillende soorten pesticiden. Oplossingen die de Partij voor de Dieren voorstelt om consumenten beter te beschermen zijn het toestaan van slechts één soort pesticide per gewas en het vermelden van alle gebruikte bestrijdingsmiddelen op het etiket van groenten en fruit.

Eurocommissaris Stella Kyriakides geeft aan dat het complex is om de gezondheidseffecten van pesticidecombinaties goed te beoordelen. Ze geeft aan dat bescherming van consumenten de hoogste prioriteit heeft voor de Europese Commissie, maar dat pesticideresten voorlopig niet op het etiket vermeld zullen worden. Wel zou een Europees actieplan moeten zorgen voor betere bescherming tegen het zogenaamde cocktaileffect van pesticiden.

De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten voor concretere toezeggingen en maatregelen tegen landbouwgif.

Gerelateerd nieuws

Kritiek op nieuwe EU-veiligheidsbeoordeling van landbouwgif glyfosaat

Onafhankelijke wetenschappers en milieugroepen hebben dinsdag tijdens een online bijeenkomst met Europarlementariërs grote kr...

Lees verder

PvdD wil bescherming dieronvriendelijke ‘tradities’ uit EU-grondwet schrappen

Het Europees Parlement stemt donderdag over een voorstel van de Partij voor de Dieren om dieronvriendelijke tradities niet la...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee