Anja Hazekamp


Lid van het Europees Parlement

Anja studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte jarenlang voor diverse dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en Stichting AAP.

Van 2007 tot 2014 heeft Anja zich met veel bevlogenheid ingezet als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Statenfractie in Groningen. In 2012 was Anja tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme tijdelijk lid van de Tweede Kamer.

In 2014 werd Anja benoemd als lid van het Europees Parlement en bereikte zij samen met de Partij voor de Dieren een nieuwe mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis werd een partij voor dieren verkozen in een internationaal parlement. In 2019 werd zij herkozen als Europarlementariër namens de Partij voor de Dieren.

Anja is in het Europees Parlement aangesloten bij de fractie Nordic Green Left. Ze is vice-voorzitter van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en lid van de landbouwcommissie, de visserijcommissie, de delegatie EU-Oekraïne en Euronest en de delegaties voor de betrekkingen met Japan en de Zuid-Aziatische landen. Daarnaast is Anja zeer actief als voorzitter van de Animal Welfare Intergroup om samen met andere Europarlementariërs dierenwelzijn hoog op de politieke agenda te zetten.

Op initiatief van de Partij voor de Dieren pleitte het Europees Parlement in een resolutie voor een Europese dierenwelzijnsstrategie en sprak het parlement zich meerdere malen fel uit tegen de Japanse en Noorse walvisjacht. Anja bracht het trieste lot van plofkippen onder de aandacht en wist ook voor deze dieren een voorstel door het parlement te loodsen. Daarnaast zette ze zich onophoudelijk in tegen overbevissing en zette ze het welzijn van vissen en ongewervelde dieren als kreeften en krabben op de agenda.

Met de actie 'geen censuur op natuur' droeg Anja eraan bij dat soorten als de wolf, de beer en de lynx en natuurgebieden als Waddenzee, de Veluwe en 27 duizend andere natuurgebieden in Europa onverminderd beschermd blijven door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Ook heeft de Partij voor de Dieren zich continu verzet tegen de verlenging van het gebruik van het landbouwgif glyfosaat en stond Anja aan de wieg van de speciale onderzoekscommissie naar de toelatingsprocedure van landbouwgif in Europa.

Anja is ook zeer actief bij buitenparlementaire acties. Zo controleerde ze afgelopen zomers diertransporten in Kroatië, Slovenië en Roemenië. De grove misstanden die zij daar aantrof én filmde trokken andere Europarlementariërs over de streep om voorstellen voor kortere diertransporten te steunen en spoorde de Europese Commissie aan om een strafprocedure tegen Roemenië te overwegen.

Gerelateerd

Vergassen van ganzen onac­cep­tabel en strijdig met Europese bescher­mings­regels

Partij voor de Dieren stelt vragen in Europees Parlement naar aanleiding van Zeeuws vergassingsplan

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over een Zeeuws plan om duizenden ganzen te gaan vergassen in Europees beschermde natuurgebieden. Het vergassen van ganzen is wreed en onacceptabel. De vergassingen zouden ook nog eens plaatsvinden in beschermde Natura 2000 gebieden en gericht zijn op beschermde vogelsoorten. Dat i...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen
Moties
Initiatiefvoorstellen
Vragen Nieuws