Anja Hazekamp


Euro­par­le­men­tariër

Anja studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte jarenlang voor diverse dierenwelzijnsorganisaties, zoals de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en Stichting AAP.

Inmiddels is Anja al ruim tien jaar politiek actief bij de Partij voor de Dieren.

Van 2007 tot 2014 heeft Anja zich met veel bevlogenheid ingezet als fractievoorzitter van de Partij voor de Dierenfractie in de Provinciale Statenfractie in Groningen. In 2012 was Anja tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme tijdelijk lid van de Tweede Kamer.

In 2014 werd Anja benoemd als lid van het Europees Parlement en bereikte zij samen met de Partij voor de Dieren een nieuwe mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis werd een partij voor dieren verkozen in een internationaal parlement. De succesvolle campagne voor de Europese verkiezingen werd gesteund door een groot aantal lijstduwers uit binnen- en buitenland: Maarten Biesheuvel, Mensje van Keulen, Annemarie Postma, Ewald Engelen, Jan-Peter Cruiming, Eddy Terstall, Peter Nicolaï, Jan Siebelink, Guido Weijers, Paul Cliteur, Babette van Veen, A. F. Th. van der Heijden, Ingrid Newkirk, Redmond O'Hanlon, Will Kymlicka, Tom Regan en John M. Coetzee.

Anja is in het Europees Parlement aangesloten bij de fractie Nordic Green Left en lid van de landbouwcommissie, de visserijcommissie en de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarnaast is Anja zeer actief als vice-voorzitter van de Animal Welfare Intergroup om samen met andere Europarlementariërs dierenwelzijn hoog op de politieke agenda te zetten.

Als een van de initiatiefnemers van een onderzoekscommissie naar glyfosaat zorgde Anja ervoor dat er een speciale commissie in het Europees Parlement werd opgericht om het toelatingsproces van de EU rondom landbouwgif te onderzoeken.

Gerelateerd

Europees Parlement neemt aanbe­ve­lingen speciale pesti­ci­den­com­missie over

Minder gif, méér transparantie en onafhankelijkheid; kankerverwekkende eigenschappen glyfosaat opnieuw beoordeeld

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft woensdag de aanbevelingen van de speciale pesticidencommissie goedgekeurd. De speciale pesticidencommissie, ook wel ‘glyfosaatcommissie’ genoemd, presenteerde die aanbevelingen in december. Het Europees Parlement stemt daarmee in met de aanbeveling dat Europa transparanter en onafhankelijker van de industrie moet bepalen of landbouwgif veilig is v...

Nieuws