Bijdrage mili­eu­com­missie over stand­punten uitwis­seling met Dr. Bernhard Url, uitvoerend directeur van de Europese Auto­riteit voor voed­sel­vei­ligheid (EFSA)


14 februari 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Beste dokter Url,

Vandaag verschijnt u voor het laatst voor deze commissie, na 10 jaar in uw rol als baas van het Europese voedselveiligheidsagentschap. Ik ben even in het archief gedoken: op 1 December 2015 spraken wij elkaar voor het eerst in deze commissie, en natuurlijk talloze keren daarna. Dat eerste debat, in 2015, ging - ik zou haast zeggen uiteraard - over glyfosaat. Het kankeragentschap van de WHO, de IARC, had net gewaarschuwd dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. Maar mede door uw evaluaties van de studies die aangeleverd worden door de fabrikanten van dit landbouwgif, is dit gevaarlijke bestrijdingsmiddel nog steeds op de markt. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe u nu terugkijkt op dit dossier, in uw tijd als baas van de EFSA en dit onderwerp uw tijd toch ook voor een deel gedomineerd heeft? Heeft u spijt van de gemiste kans om onafhankelijke wetenschappelijk bewijs een grotere rol te geven in uw adviezen? Wat had er in uw opinie anders gekund, of anders gemoeten?

Ook ben ik benieuwd naar uw reflectie op het ontzettend trage proces om andere gevaarlijke bestrijdingsmiddelen te verbieden. Keer op keer moeten wij hier, vanuit deze commissie, bezwaar maken tegen automatische verlengingen van soorten landbouwgif die simpelweg niet aan de veiligheidscriteria voldoen, en toch jarenlang op de markt blijven. Lidstaten doen hun werk niet goed, en ik ben benieuwd welke rol EFSA kan spelen om dat proces aan te jagen en te versnellen? En welk deel van de vertragingen komt naar uw oordeel door achterstand bij EFSA zelf?

Alvast dank voor de antwoorden, dank voor uw inzet de afgelopen jaren, en alle goeds voor uw toekomst gewenst.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over EU2040 klimaatdoelstelling

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over de EU-klimaatdoelstelling voor 2040

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer