Een recht­vaardig Europa


Samen­werken voor méér demo­cratie

De Aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij willen een Europa dat ten dienste staat van mensen en dieren. Mededogen en duurzaamheid horen richtinggevend te zijn. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld zijn een kwestie van beschaving. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Daarvoor is Europese samenwerking gewenst waar het nuttig is, met behoud van eigen zeggenschap voor de lidstaten waar het moet. De Partij voor de Dieren wil een Europese Unie die democratisch en controleerbaar is en waarin de stem van de burger wordt gehoord. Zo’n Europa pakt problemen aan die om een gezamenlijke oplossing vragen, maar tast de bevoegdheden van de Nationale parlementen niet aan.

Op veel beleidsterreinen zijn Brusselse bevoegdheden helemaal niet nodig en kan samenwerking tussen de lidstaten worden verbeterd door de Europese Unie een platformfunctie te geven waarin goede ideeën en ervaringen worden uitgewerkt en gedeeld. Dat betekent dat dit Europa
terug naar de tekentafel moet. De vraag daarbij is niet: voor Europa of tegen Europa? En ook niet: méér Europa of minder Europa? We willen een betere samenwerking in Europa. Zonder verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de EU en zonder nieuwe lidstaten.

Oneindige economische groei op een eindige planeet is onmogelijk en kan dus ook niet langer het uitgangspunt zijn van Europees beleid. We willen de bestaande Europese Verdragen herzien in het belang van de noodzakelijke koerswijziging naar mededogen en duurzaamheid. In zo’n Europa wordt de stem van de burger gehoord, zijn dierenrechten vanzelfsprekend en geldt niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Hazekamp gaat voor nieuwe termijn in Europees Parlement: "Herziening EU-regels is unieke kans om het verschil te maken voor dieren, natuur en milieu"

Europarlementariër Anja Hazekamp stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Europese verkiezingen op 6 juni 2024. Hazekamp werd in 2014 verkozen als eerste Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren in de historie en behaalde in 2019 opnieuw een zetel in het Europees Parlement voor de partij. Hazekamp is in het Europees Parlement actief als vice-voorzitter va...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws