Kritiek op nieuwe EU-veilig­heids­be­oor­deling van land­bouwgif glyfosaat


1 juni 2022

Onafhankelijke wetenschappers en milieugroepen hebben dinsdag tijdens een online bijeenkomst met Europarlementariërs grote kritiek geuit op een nieuwe aanbeveling van het Europese Agentschap voor Chemicaliën (ECHA), die het kankerverwekkende en hormoonverstorende landbouwgif glyfosaat niet als zodanig classificeert. Het EU-agentschap schuift daarmee bevindingen van onder meer de Wereld Gezondheid Organisatie opzij. Volgens vooraanstaande experts heeft ECHA wetenschappelijke richtlijnen van de OECD en de Europese Unie niet correct gevolgd bij de beoordeling en zijn ten onrechte openbare en onafhankelijke studies buiten beschouwing gelaten die mutagene en kankerverwekkende effecten van glyfosaat bevestigen.

“De huidige Europese toelating voor glyfosaat loopt op eind 2022 af. Maar de maandag door ECHA gepubliceerde aanbeveling kan leiden tot een nieuwe goedkeuring van dit kankerverwekkende gif voor nog eens 15 jaar,” waarschuwt Europarlementariër Anja Hazekamp.

“Het is zorgwekkend dat onafhankelijke wetenschappers en toonaangevende milieu-organisaties nog steeds goede redenen hebben om te twijfelen aan de correctheid van veiligheidsbeoordelingen van pesticiden door EU-instanties, ondanks beloofde verbeteringen. En het is nog zorgwekkender dat een gevaarlijke stof als glyfosaat mogelijk nog 15 jaar in ons milieu, in ons voedsel en in onze leefomgeving te vinden zal zijn,” aldus Hazekamp. Het parlementslid geeft aan bezwaar te zullen maken als de Europese Commissie daadwerkelijk een nieuwe toelating voor glyfosaat voorstelt.

De WHO concludeerde al in 2015 dat glyfosaat kankerverwekkend is voor dieren, en waarschijnlijk ook voor mensen. De Europese Commissie besloot de aflopende toelating voor glyfosaat in 2017 toch met vijf jaar te verlengen en in de tussentijd een nieuwe veiligheidsbeoordeling te laten uitvoeren. Die nieuwe veiligheidsbeoordeling is overigens niet op tijd klaar: het advies van ECHA moet nog worden gewogen door de Europese Voedselautoriteit EFSA, alvorens de Europese Commissie een besluit neemt - naar verwachting pas in 2023.

Dat betekent waarschijnlijk dat de Europese Commissie een tijdelijke verlengde toelating voor glyfosaat van een jaar zal voorstellen, zonder dat de nieuwe veiligheidsbeoordeling is afgerond. “Het op de markt houden van een landbouwgif waarover grote veiligheidstwijfels bestaan is in strijd met het voorzorgsbeginsel. Ook tegen een eventuele tijdelijke nieuwe toelating zal de Partij voor de Dieren bezwaar maken,” zegt Hazekamp. “We zullen er alles aan doen om dit gif eindelijk van de markt en uit ons milieu te verbannen.”

Gerelateerd nieuws

Succesvolle start Europees burgerinitiatief tegen bont

Zo’n 50 duizend mensen hebben het Europees burgerinitiatief tegen bont getekend op de dag dat dit van start ging. Europarleme...

Lees verder

PvdD vraagt om opheldering over toegenomen gifresten op fruit en groente

De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie maandag om opheldering gevraagd over het toenemen van gevaarlijke landbo...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee