Amen­de­menten Hazekamp over de vereen­vou­diging van bepaalde GLB-regels


17 april 2024

Voorstel voor een verordening over de vereenvoudiging van bepaalde GLB-regels.

Amendement 23
Anja Hazekamp, Manon Aubry, Leila Chaibi, Marina Mesure, Younous Omarjee

namens de Fractie The Left.

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp over de geavanceerde kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds 2023/0260R(NLE)

Lees verder

Amendementen Hazekamp over de vereenvoudiging van bepaalde GLB-regels

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer