Melk­pro­ductie beperken


De Partij voor de Dieren is voor melkquota. De melkproductie moet drastisch beperkt worden omwille van dieren, natuur, milieu en klimaat. Om de huidige melkproductie te realiseren, moeten er miljoenen kalfjes geboren worden, die vervolgens onmiddellijk bij hun moeder worden weggehaald. Kalveren zouden na de geboorte bij hun moeder in een familiekudde moeten blijven en moedermelk moeten krijgen.

Er komt een plafond voor de melkproductie door het instellen van een maximumproductie per
hectare weidegrond. Ook andere sectoren in de veehouderij worden grondgebonden.

De consument kan ook een rol in hebben in het terugbrengen van de melkproductie, door zoveel mogelijk te kiezen voor producten zonder dierlijke eiwitten, en anders voor biologische melk die op een diervriendelijkere manier geproduceerd wordt.

Het standpunt Melkproductie beperken is onderdeel van: Landbouw en voedsel