Vangsten beperken


Onze zeeën en oceanen worden ernstig bedreigd. Eén op de drie vispopulaties in Europa wordt overbevist. In zuidelijke wateren als de Middellandse Zee is dat zelfs 90%. Behalve onze ‘eigen’ wateren plunderen Europese vissers ook visgebieden buiten Europa, bijvoorbeeld voor de kust van Afrika. De Partij voor de Dieren wil af van het idee dat een vis niets waard is als hij niet wordt gevangen door de mens. We willen respect voor de intrinsieke waarde van het leven onder water en een onmiddellijk verbod op overbevissing.

• Overbevissing wordt verboden. Niet alleen het aantal vissen, maar ook de totale populatieopbouw wordt meegewogen bij het bepalen van de toegestane vangsten.
• 30% van de Europese wateren wordt aangewezen als beschermd natuurgebied, waar niet meer mag worden gevist.
• Waar ecosystemen en visbestanden er slecht aan toe zijn, komt een moratorium op de visvangst om de natuur de kans te geven zich te herstellen. Voor de meest kwetsbare soorten als paling, kabeljauw en tonijn wordt op korte termijn een vangstverbod ingesteld.
• De EU bouwt de overcapaciteit van de vissersvloot af.
• De Partij voor de Dieren wil visserijsubsidies per direct afschaffen. De visserijcapaciteit voor overzeese EU-gebieden wordt niet vergroot.
• Het bedwelmen van vissen, direct nadat ze gevangen zijn en vóórdat ze geslacht worden, wordt de standaardpraktijk aan boord van alle vissersschepen. Er komt een verbod op vangst- en dodingsmethoden die gepaard gaan met langdurig lijden van vissen.
• Destructieve visserijtechnieken worden beëindigd. Monstertrawlers, drijvende visfabrieken, diepzeevisserij en boomkorren die met sleepnetten de zeebodem verwoesten behoren tot de verleden tijd.
• Pulskorvisserij, waarbij bodemvissen met stroomstoten de visnetten in worden ingejaagd, is een extra dieronvriendelijke techniek die vissen ernstig kan verwonden. Daarnaast wordt met de techniek nog steeds schade toegebracht aan de zeebodem. Daarom handhaaft de EU het verbod op pulskorvisserij.
• Er komt een strikte naleving van bestaande afspraken om schadelijke visserijpraktijken tegen te gaan. Het verbod op het dumpen van gevangen vis op zee om commercieel aantrekkelijker vissen te kunnen vangen (highgrading), wordt streng gecontroleerd, onder andere via camera’s of toezicht aan boord op kosten van de sector.
• Vissersboten van reders die zich niet aan de regels houden gaan aan de ketting.
• De EU gaat bijvangsten fors verminderen met een verbod op niet-selectieve visserijmethoden.
• Bijvangsten worden geregistreerd en aangeland, waarna ze worden verrekend met de vangstquota, die daardoor naar beneden worden bijgesteld.
• Visserijmethoden waarbij bijvangst van zeevogels, zeezoogdieren en schildpadden plaatsvindt, worden verboden.
• De Partij voor de Dieren wil af van het gebruik van staandwant en drijfnetten. In deze staande of drijvende muren komen onder andere bruinvissen vast te zitten, die hierdoor stikken.

Het standpunt Vangsten beperken is onderdeel van: Vissen

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws