Uitbraak dier­ziektes voorkomen


De Partij voor de Dieren wil dat dieren en mensen beschermd worden tegen de uitbraak van dierziekten. Om dierziekten te voorkomen moet het veehouderijsysteem in Europa drastisch veranderen.

Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Dieren worden in grote aantallen bij elkaar gehouden en lijden een stressvol bestaan. Bovendien vertonen dieren door het fokbeleid steeds meer genetische overeenkomsten. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor de uitbraak van ziekten. Ziekten die overdraagbaar zijn op mensen vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid.

De Partij voor de Dieren streeft naar een regionale en kleinschalige voedselproductie. Met een kleinere veehouderij en door het uitbannen van lange afstandstransporten wordt de kans op een uitbraak van dierziektes drastisch verminderd en zullen de gevolgen van uitbraken beperkter zijn.

De Partij voor de Dieren wil dat bij het fokken van dieren de nadruk ligt op gezonde, weerbare dieren. Het huisvestingssysteem moet worden aangepast aan het dier ten gunste van de gezondheid en weerbaarheid van het dier. Stallen moeten niet langer worden gebouwd in de buurt van woonkernen. Megastallen en megabedrijven moeten verboden worden, net als gemengde bedrijven waar zowel kippen als varkens gehouden worden.

• Het Europees non-vaccinatiebeleid stopt en er worden preventieve diervriendelijke maatregelen genomen om uitbraken van dierziekten tegen te gaan.
• Bij uitbraken van niet-dodelijke dierziekten wordt de norm dat dieren kunnen uitzieken en herstellen. Dieren mogen niet langer om louter economische redenen worden gedood.
• Er komen strikte regels voor antibioticagebruik in de veehouderij. De preventieve toepassing
van antibiotica stopt. Middelen die noodzakelijk zijn voor mensen krijgen geen toepassing meer bij dieren.
• Het afschieten van in het wild levende dieren ter voorkoming van dierziekten als de (Afrikaanse) varkenspest of vogelgriep werkt contraproductief; gewonde dieren vergroten de kans op verspreiding van ziekten zelfs. Afschot ter voorkoming van de verspreiding van dierziekten wordt verboden.
• Europa verbiedt de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen. EU-subsidies voor geitenhouderijen worden geschrapt.

Het standpunt Uitbraak dierziektes voorkomen is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Anja Hazekamp lid van nieuwe volks­ge­zond­heids­com­missie Europees Parlement

"Goede volksgezondheid voor de mens niet mogelijk zonder gezonde omgang met dieren en milieu"

Europarlementariër Anja Hazekamp is benoemd tot vervangend lid van de nieuw opgezette subcommissie voor Volksgezondheid (SANT) van het Europees Parlement. De nieuwe subcommissie, waarin 30 Europarlementariërs zitting nemen, gaat zich bezighouden met volksgezondheid, farmaceutische producten en de impact van gevaarlijke stoffen, zoals PFAS. Ook zal de subcommissie toezien op de activiteiten van het...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws