Gezonde markt voor gezond voedsel


De waarde van duurzaam, eerlijk voedsel behoort tot uitdrukking te komen in de prijs die we ervoor betalen. Nu wordt de echte prijs van voedsel verhuld door miljardensubsidies, waardoor consumenten het idee krijgen dat voedsel goedkoop is. De werkelijke kosten van de intensieve landbouw en de invloed op het milieu worden verborgen gehouden voor de burger. Er is een omslag nodig naar een duurzaam voedselsysteem waarin de boer een goede prijs krijgt voor een kwaliteitsproduct.

• Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt grondig hervormd. Aan de miljardensubsidie die boeren nu krijgen, komt een einde. Het budget wordt ingezet om boeren te laten omschakelen naar ecologische landbouw en daarna afgeschaft. Biologische plantaardige producten krijgen ondersteuning, zodat boeren op termijn ook zonder subsidie een goede boterham kunnen verdienen.
• Europa heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s extra belastinggeld uitgegeven om te veel geproduceerd varkensvlees op te slaan. Het produceren van overschotten van vlees, eieren en zuivel is ontoelaatbaar. Er komt een einde aan de opkoopregelingen en subsidieregelingen.
• Er gaat geen Europees geld meer naar onderzoek dat gericht is op verdere intensivering van de niet-duurzame fabriekslandbouw of de vee-industrie.
• Er gaan geen subsidies meer naar stierenvechten of andere tradities waarbij dieren gebruikt worden.
• Boeren en tuinders krijgen een eerlijke prijs voor hun product. De inkoopmacht van supermarkten en grote producenten wordt ingeperkt.
• De Partij voor de Dieren wil dat Europa de strijd aanbindt met grensoverschrijdende frauduleuze praktijken in de voedselketen. Voedselhandelaren die verdacht worden van fraude mogen in geen enkel EU-land meer activiteiten uitvoeren die verband houden met de voedselketen.

Het standpunt Gezonde markt voor gezond voedsel is onderdeel van: Duurzame landbouw voor een rechtvaardige wereld

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws