Levend koken kreeften, krabben, schelp­dieren


De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het levend koken van schaal- en schelpdieren. Het levend koken van schaal- en schelpdieren is volstrekt onnodig en stelt het dier bloot aan grote en langdurige stress. De doodsstrijd kan 3 minuten duren waarbij het dier probeert te ontsnappen. Wij vinden het onacceptabel dat schaal- en schelpdieren levend in kokend water worden gegooid ten behoeve van menselijke consumptie. Het slachten van dieren moet altijd gepaard gaan met voorafgaande verdoving.

Het standpunt Levend koken kreeften, krabben, schelpdieren is onderdeel van: Landbouw en voedsel