Duur­zaamheid zorgt voor voed­sel­ze­kerheid


Mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun voedsel direct afhankelijk van de kwaliteit van hun omgeving: een vruchtbare bodem, schoon water, biodiversiteit en de aanwezigheid van andere noodzakelijke hulpbronnen. De Europese Unie mag deze niet in gevaar brengen.

• Om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en de verwoestijning te stoppen, maakt de EU zich sterk voor het herstel van ecosystemen en het beschermen van bestaande natuur.
• De EU stopt met het stimuleren en exporteren van systemen voor industriële landbouw zoals megastallen, kunstmest, landbouwgif en gentechgewassen. In plaats daarvan wordt geïnvesteerd in regionale, agro-ecologische landbouw en in regionale infrastructuur.
• Wetenschappelijke inzichten, nieuwe technieken en uitgangsmateriaal voor een duurzame landbouw (zoals zaden), zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. De EU zet zich er actief voor in dat octrooien en andere obstakels deze zaken niet onbereikbaar maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Octrooien op leven worden niet verleend.

Het standpunt Duurzaamheid zorgt voor voedselzekerheid is onderdeel van: Duurzame landbouw voor een rechtvaardige wereld

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws