Geen viskwe­ke­rijen


Viskwekerijen vormen een nieuwe bio-industrie en lossen bovendien het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met wild gevangen vis. Ze zijn niet duurzaam en verre van diervriendelijk.

• Er komen geen nieuwe viskwekerijen, zolang het welzijn van de vissen niet kan worden gegarandeerd en de vissen worden gevoerd met wildvangst.
• Voor bestaande viskwekerijen komt er een toets op dierenwelzijn en duurzaamheid. Kwekerijen die niet aan de eisen van dierenwelzijn en duurzaamheid voldoen, krijgen geen nieuwe vergunning.
• Bedwelming van vissen vóór de slacht wordt de standaardprocedure in viskwekerijen.
• Er komen strikte regels voor antibioticagebruik. De preventieve toepassing van antibiotica stopt.

Het standpunt Geen viskwekerijen is onderdeel van: Landbouw en voedsel