Dier­trans­porten drastisch inperken


De Partij voor de Dieren wil het transport van dieren drastisch inperken. Gesleep met dieren is een van de grootste problemen in de intensieve veehouderij. Het welzijn en de gezondheid van dieren komen ernstig in het gedrang. Als dieren vervoerd worden, moeten ze daar zo min mogelijk leed en stress bij ondervinden. De Partij voor de Dieren wil een einde aan de dieronterende transporten.

De transportsector is zo gericht op wat dieren opleveren dat dierenwelzijn bijzaak is. De transportregels, die dieren zouden moeten beschermen, worden vaak overtreden; vrachtwagens worden voller geladen dan is toegestaan en veel dieren hebben geen water en voer tot hun beschikking. De dieren krijgen onvoldoende rust en worden ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd. Bovendien is transport een van de belangrijkste oorzaken van de snelle verspreiding van dierziekten, waaronder dierziekten die overgedragen kunnen worden op mensen.

• Diertransporten mogen niet langer duren dan twee uur.
• Transporten van levende dieren van en naar landen buiten de Europese Unie zijn niet langer
toegestaan.
• Het aantal vervoersbewegingen per dier vermindert. De Europese Unie verplicht lidstaten om een kilometerheffing op diertransporten in te voeren en veetransportwagens uit te rusten met een GPS-volgsysteem.
• Er komt veel strengere controle en handhaving van de Europese transportregels.

Het standpunt Diertransporten drastisch inperken is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD vraagt om spoed­debat in Europees Parlement na kapseizen Roemeens scha­pen­transport

Slechts 33 van ruim 14 duizend schapen gered na kapseizen Roemeens transport

De Europese Commissie moet de export van levende dieren naar landen buiten de EU per direct stopzetten. Daarvoor pleit Europarlementariër Anja Hazekamp. Hazekamp vraagt maandag in Straatsburg een spoeddebat aan over de onacceptabele omstandigheden bij diertransporten naar derde landen.De Partij voor de Dieren vraagt het spoeddebat aan naar aanleiding van aanhoudende misstanden. Zondag kapseisde ee...

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws