Ruimte voor wroeten


Kippen horen te kunnen stofbaden, varkens moeten kunnen wroeten en koeien, schapen en geiten horen in de wei. Zolang dieren voor voedsel worden gefokt en gedood, dienen de houderijsystemen te worden aangepast aan de behoeften van de dieren in plaats van andersom. De Europese Unie stelt weliswaar een aantal minimum welzijnseisen aan de manier waarop dieren worden gehouden, maar deze zijn onvoldoende en worden door landen gebruikt als excuus om zelf geen strengere regels in te stellen.

• Dieren horen niet achter de tralies; het gebruik van kooien in de veehouderij wordt verboden. In de veehouderij moeten alle dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen.
• Alle dieren krijgen de mogelijkheid tot vrije uitloop en beschikken in het buitenverblijf over voldoende schuilmogelijkheden. Dat wordt in een richtlijn vastgelegd.
• In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal.
• Koeien worden gehouden in familiekuddes. Kalfjes worden niet langer meteen na de geboorte bij hun moeder weggehaald, maar mogen de melk drinken die voor hen bedoeld is.
• Het houden van kalveren in hokken op een ijzerarm dieet voor de productie van blank kalfsvlees wordt verboden.
• Kraamboxen waarin varkens wekenlang tussen stangen staan, worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
• Er komt een einde aan pijnlijke ingrepen zoals het kappen van snavels bij kippen, het onthoornen van koeien, het onverdoofd castreren van biggen, het couperen van biggenstaarten en het knippen van biggentanden.
• Europa verbiedt per direct de productie, handel en import van foie gras (ganzen- of eendenlever).

Het standpunt Ruimte voor wroeten is onderdeel van: Landbouw en voedsel

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws
Bijdragen Moties Nieuws