Geen plof­dieren


Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze zich niet meer op een natuurlijke manier kunnen voortplanten of in korte tijd extreem snel groeien. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Daar moet een einde aan komen.

• Er komt een verbod op het fokken op extreme kenmerken, zoals op extreme groeisnelheden bij kippen en varkens en op extreme productie bij melkkoeien en fokzeugen. Plofkippen die door hun pootjes zakken en dikbilkoeien die niet natuurlijk kunnen bevallen gaan tot het verleden behoren.
• Het toepassen van onnatuurlijke en vaak pijnlijke voortplantingsmethoden bij bepaalde rassen die zich niet meer op natuurlijke wijze kunnen voortplanten wordt verboden.
• Het klonen van dieren voor productiedoeleinden blijft verboden. De import van en handel in (producten van) gentechdieren en hun nakomelingen wordt verboden.
• De (achterhaalde) Europese identificatieregels waardoor het oormerken van dieren verplicht is, verdwijnen. Tot die tijd krijgen alle gewetensbezwaarden standaard een ontheffing.

Het standpunt Geen plofdieren is onderdeel van: Landbouw en voedsel

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws
Bijdragen Moties Nieuws