Voed­sel­ver­spilling


Er wordt in de wereld meer dan genoeg verbouwd om de wereldbevolking te kunnen voeden, maar er wordt te veel verspild. De grootste voedselverspilling zit in het voeren van dieren met voedsel dat ook geschikt is voor mensen. Als we voedsel eerlijk willen delen, moeten we minder dierlijke, en meer plantaardige producten eten. In het belang van dieren, natuur en milieu – maar óók van onze eigen gezondheid.

• Granen en plantaardige oliën worden niet langer gebruikt als veevoer in de vee-industrie.
• De Partij voor de Dieren wil dat de EU de ontwikkeling van plantaardige vlees-, vis- en zuivelvervangers krachtig ondersteunt.
• We willen dat de kiloknaller met te goedkoop vlees verdwijnt uit de schappen en dat voor melk en eieren een eerlijke prijs wordt betaald.
• Volgens het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ herziet de EU haar btw-richtlijn: het wordt mogelijk een laag tarief in te stellen voor duurzaam voedsel en een hoog tarief voor producten die gepaard gaan met milieuschade en dierenleed.
• Europa draagt niet bij aan reclamecampagnes voor vlees of zuivel.
• Het aanbod van de restaurants in de Europese instellingen is voortaan in beginsel plantaardig. Wie vlees of vis wil eten is daar vrij in, maar moet dat zelf aangeven. Op de menukaart is geen plaats meer voor foie gras of bedreigde diersoorten als de paling.
• Voedingsmiddelen krijgen een duidelijk etiket met informatie over dierenwelzijn, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk. Zo kunnen consumenten een meer verantwoorde keuze maken.
• Veel Europese regels over houdbaarheidsdata en uiterlijke kenmerken van voedsel werken voedselverspilling in de hand. Burgers krijgen goede voorlichting over het bewaren en de houdbaarheid van voedsel, waardoor er minder in de vuilnisbak belandt.
• Europa stimuleert de ontwikkeling van stadslandbouw en voedselbossen.
• Het gebruik van biobrandstof heeft grote negatieve invloed op klimaat en milieu. De EU stopt de verplichte bijmenging van biobrandstof en voorkomt dat voedselgewassen geproduceerd of geïmporteerd worden als (bio)brandstof.

Het standpunt Voedselverspilling is onderdeel van: Duurzame landbouw voor een rechtvaardige wereld

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws