Einde aan vee-industrie


De huidige veehouderij is onhoudbaar. Jaarlijks worden in de EU meer dan 7 miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Naast veel dierenleed levert dat een enorme milieubelasting op en worden er veel broeikasgassen en schadelijke stoffen uitgestoten. De veehouderij draagt zo in belangrijke mate bij aan de opwarming van de Aarde en aan de achteruitgang van de biodiversiteit.

• Landen die zich niet houden aan de al gemaakte Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn worden via boetes en andere sancties streng aangepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het levend plukken van ganzen en voor het couperen van biggenstaarten.
• Er komt een plafond voor de melkproductie door het instellen van een maximumproductie per hectare weidegrond. Ook andere sectoren in de veehouderij worden grondgebonden.
• Megastallen en dierenwelzijn gaan niet samen. Er komt een Europees verbod op de vestiging en ontwikkeling van megastallen. Europa stimuleert vermindering van het aantal gehouden dieren.
• Er komen strenge brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe stallen en dierverblijven: gehouden dieren moeten in geval van brand de stal kunnen ontvluchten.

Het standpunt Einde aan vee-industrie is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Europees Parlement schaart zich achter burger­ini­ti­atief en wil in 2027 een einde aan kooien voor dieren

Daarnaast ook steun voor Europees verbod op dwangvoederen voor foie gras productie

Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2027 in de Europese vee-industrie geen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden of ganzen meer in kooien worden gehouden. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde donderdag voor een motie, die een wetswijziging voorstelt met als doel het uitfaseren van kooien in de veehouderij, waarbij 2027 als einddatum wordt genoemd. Het Europees Parle...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws