Einde aan vee-industrie


De huidige veehouderij is onhoudbaar. Jaarlijks worden in de EU meer dan 7 miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Naast veel dierenleed levert dat een enorme milieubelasting op en worden er veel broeikasgassen en schadelijke stoffen uitgestoten. De veehouderij draagt zo in belangrijke mate bij aan de opwarming van de Aarde en aan de achteruitgang van de biodiversiteit.

• Landen die zich niet houden aan de al gemaakte Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn worden via boetes en andere sancties streng aangepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het levend plukken van ganzen en voor het couperen van biggenstaarten.
• Er komt een plafond voor de melkproductie door het instellen van een maximumproductie per hectare weidegrond. Ook andere sectoren in de veehouderij worden grondgebonden.
• Megastallen en dierenwelzijn gaan niet samen. Er komt een Europees verbod op de vestiging en ontwikkeling van megastallen. Europa stimuleert vermindering van het aantal gehouden dieren.
• Er komen strenge brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe stallen en dierverblijven: gehouden dieren moeten in geval van brand de stal kunnen ontvluchten.

Het standpunt Einde aan vee-industrie is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Europees Parlement laat kans liggen om struc­tureel dierenleed tijdens dier­trans­porten te vermin­deren

PvdD: “Met kleine stapjes zijn dieren in de praktijk niet geholpen”

Het Europees Parlement heeft donderdag aan de Europese Commissie en de EU-landen aanbevolen om dieren maximaal acht uur te vervoeren, maar maakt een uitzondering voor bepaalde afgelegen gebieden, dieren die niet direct naar het slachthuis gaan en dieren via zee vervoerd worden. Momenteel geldt er ook geen maximumvervoerstijd voor schepen, waardoor diertransporten op zee in de praktijk vaak weken- ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws