Einde aan vee-industrie


De huidige veehouderij is onhoudbaar. Jaarlijks worden in de EU meer dan 7 miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Naast veel dierenleed levert dat een enorme milieubelasting op en worden er veel broeikasgassen en schadelijke stoffen uitgestoten. De veehouderij draagt zo in belangrijke mate bij aan de opwarming van de Aarde en aan de achteruitgang van de biodiversiteit.

• Landen die zich niet houden aan de al gemaakte Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn worden via boetes en andere sancties streng aangepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het levend plukken van ganzen en voor het couperen van biggenstaarten.
• Er komt een plafond voor de melkproductie door het instellen van een maximumproductie per hectare weidegrond. Ook andere sectoren in de veehouderij worden grondgebonden.
• Megastallen en dierenwelzijn gaan niet samen. Er komt een Europees verbod op de vestiging en ontwikkeling van megastallen. Europa stimuleert vermindering van het aantal gehouden dieren.
• Er komen strenge brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe stallen en dierverblijven: gehouden dieren moeten in geval van brand de stal kunnen ontvluchten.

Het standpunt Einde aan vee-industrie is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Opnieuw bewijs van brute mishan­deling van kalfjes onderweg van Ierland naar Nederland

Europarlementariër Anja Hazekamp naar Franse haven Cherbourg: eist sluiting van ‘rustplaats’

Dierenbeschermingsorganisaties L214 en Eyes on Animals rapporteren opnieuw brute mishandeling van piepjonge Ierse kalfjes onderweg naar Nederland. Op beelden die deze maand gemaakt zijn in de controlepost Couville, vlakbij de Franse haven in Cherbourg, is te zien hoe kalfjes stelselmatig worden geslagen met stokken, peddels en dranghekken. Medewerkers slaan daarbij met volle kracht op de kalfjes i...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws