Duurzame landbouw voor een recht­vaardige wereld


De wijze waarop we in Europa consumeren en produceren heeft directe invloed op het leven van mensen en dieren in andere landen. In hun jacht naar goedkoop voedsel en biobrandstoffen maken Westerse landen zich steeds meer schuldig aan landroof. De Partij voor de Dieren wil een landbouwbeleid dat ontwikkelingslanden geen schade berokkent.

• Europese landbouw- en visserijsubsidies verdwijnen. Dat geeft boeren in ontwikkelingslanden weer kansen.
• Visserijakkoorden tussen de EU en derde landen zijn roofakkoorden en worden niet langer afgesloten.
• Europa helpt ontwikkelingslanden met het tegengaan van visstroperij, maar niet langer in ruil voor toegang tot viswateren door de Europese vissersvloot.
• Er komen strenge afspraken om landroof tegen te gaan.
• Voor producten afkomstig van buiten de Europese Unie behoren dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen te gelden als voor de producten binnen de EU. Producenten uit ontwikkelingslanden krijgen hulp om aan Europese eisen te voldoen en om zelf hun grondstoffen te verwerken tot hoogwaardige producten.
• De massale import van (gentech)soja en (gentech)maïs voor veevoer stopt.
• Dierenwelzijn wordt binnen de Wereldhandelsorganisatie erkend als een criterium waardoor landen de import van (dieronvriendelijke) producten kunnen weren.

Het standpunt Duurzame landbouw voor een rechtvaardige wereld is onderdeel van: Duurzame landbouw voor een rechtvaardige wereld

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws