Foie gras


Het is niet mogelijk om foie gras te produceren op een diervriendelijke manier. Foie gras mag die naam uitsluitend dragen wanneer de lever van de gans of eend tenminste vier keer zo groot is als een normale lever. Deze lever is per definitie verziekt.

De Partij voor de Dieren wijst de productie van ganzen- en eendenlever (foie gras) in alle gevallen sterk af. Europa verbiedt per direct de productie, handel en import van foie gras (ganzen- of eendenlever).

Het is absoluut tegennatuurlijk dat een gans of een eend zich zodanig voedt dat het zijn lever ziek maakt/vervet. Dit kan alleen bereikt worden door vervetting met behulp van dwangvoedering.

Foie gras wordt gemaakt door een lange buis in de keel van een gans of eend te steken en zo driemaal daags voedsel in de voormaag te pompen. Veel eenden en ganzen raken hierbij gewond aan hals en strot en lopen infecties en botbreuken op. Ook raakt vaak de slokdarm van het dier geperforeerd door de stalen buis. In sommige gevallen bereiken de levers een grootte van wel tien keer de natuurlijke afmeting. De dwangvoedering en onnatuurlijk vervetting van de lever zorgen voor afschuwelijk en onnodig lijden van de dieren.

Het standpunt Foie gras is onderdeel van: Landbouw en voedsel