Gentechvrij Europa


De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa. Gewassen die met gentech resistent zijn gemaakt tegen landbouwgiffen, zoals gentechsoja en -maïs, hebben het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen flink aangejaagd. Genetische manipulatie vormt bovendien een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt, omdat de genetisch veranderde gewassen zich kunnen vermengen met de natuurlijke variant. Daarmee wordt een vrije keuze voor gentechvrij op den duur onmogelijk.

• Europa teelt geen genetisch gemanipuleerde gewassen (inclusief crispr-cas en cisgenese) en importeert deze ook niet. Lidstaten mogen niet door Europa gedwongen worden de teelt van gengewassen op hun grondgebied toe te staan.
• Er komt verplichte etikettering voor vlees, zuivel en eieren afkomstig van dieren die zijn gevoed met genetisch gemanipuleerde gewassen.
• Nieuwe veredelingstechnieken worden grondig beoordeeld op hun impact op mensen, dieren, milieu, natuur, voedselveiligheid en voedselzekerheid.
• Regio’s en landen die zichzelf gentechvrij verklaren, krijgen daarbij steun en hulp.

Het standpunt Gentechvrij Europa is onderdeel van: Landbouw en voedsel

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen
Moties
Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws