Ruimte voor dieren, niet voor jagers


In het wild levende dieren hebben in Europa steeds minder leefruimte. Nu mensen vaker in hun buurt leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Mensen halen de zwaarste middelen uit de kast om ze te bestrijden, vaak zonder enig ander resultaat dan de dood van talloze dieren. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten.

• De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn voortaan uitgangspunt van beleid.
• In het wild levende dieren worden niet gedood, maar zoveel mogelijk met rust gelaten. Populaties krijgen de kans om het natuurlijk evenwicht te herstellen als dat is verstoord.
• De Partij voor de Dieren wil een einde aan de plezierjacht. Hobbyvisserij zoals hengelen valt daar ook onder. Handel in producten die door plezierjacht zijn verkregen willen we verbieden.
• Preventief beleid voorkomt overlast. De EU biedt indien nodig ondersteuning bij het diervriendelijk oplossen van conflicten tussen mensen en dieren, zoals bij de beren in Roemenië die steden opzoeken nu hun leefgebied is verkleind.
• Wij verzetten ons tegen wrede dodingsmethoden als het vergassen van ganzen, dat nu door Europa wordt gedoogd. De bestaande regels worden aangescherpt en strikt gehandhaafd.
• Bescherming van dieren gaat boven tradities. Het rapen van kievitseieren wordt niet langer oogluikend toegestaan en de illegale jacht op trekvogels in landen als Malta, Italië en Frankrijk wordt aangepakt.
• We binden de strijd aan met jachttoerisme. Europese reisorganisaties mogen geen schietsafari’s en andere jachtreizen meer aanbieden.
• De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de wrede mishandeling van honden (zoals galgo’s en podenco’s) die voor trainingsmethoden en jachtraces worden gebruikt.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws