Bijdrage plenaire verga­dering over de noodzaak van een urgent besluit van de Raad tot wijziging van de bescher­mings­status van wolven in het Verdrag van Bern


28 februari 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Heel erg lang was de wolf uitgestorven in Nederland en in grote delen van Europa. Afgeschoten door jagers. En beroofd van zijn leefgebied.

Dankzij de strikte bescherming heeft de wolf zich enigszins herstelt: maar de wolf is nog steeds kwetsbaar.

Ik roep de Commissie dan ook op: haal het absurde plan om wolven opnieuw uit te roeien van tafel. U ondermijnt met uw voorstel de bescherming van dieren in het wild.

En vergis u niet. De mensen die hier roepen dat wolven gedood moeten worden om schapen te beschermen geven helemaal niets om de schapen. Want dan zouden ze niet met droge ogen toestaan dat miljoenen Europese schapen worden gedood in de Europese slachthuizen.

Maar nee. Ze hebben gewoon een hekel aan de wolf en ze houden van hun jachtgeweer.

Ik maak me geen zorgen over de invloed van een enkele beschermde diersoort, de wolf, op de landbouw. Ik maak me meer zorgen over de invloed die de landbouw heeft op al die beschermde planten en dieren die in hun voortbestaan bedreigd worden.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over detergenten en oppervlakteactieve stoffen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de toegezegde herziening van EU-wetgeving inzake dierenwelzijn en Europese burgerinitiatieven in verband met dierenwelzijn

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer