Vragen over het instellen van een Euro­pawijd import­verbod op kangoer­oe­vlees- en kangoe­roep­ro­ducten wegens ernstig dierenleed tijdens de kangoe­roe­jacht


Indiendatum: 24 okt. 2022

Petitie 0388/2022 van World Animal Protection ingediend op 24-10-2022, pleit voor het instellen van een EU-verbod op de import van vlees, leer en alle andere producten afkomstig van kangoeroes, op grond van ernstig dierenleed, soortenconservatie en volksgezondheid.

Een parlementaire enquete [1] uitgevoerd door New South Wales bevestigen onder meer dat:
- meldingen van wreedheden tegenover kangoeroes niet worden opgevolgd
- veel kangoeroes niet gedood worden door een enkel hoofdschot, maar van grote afstand worden geraakt, wat leidt tot ernstig dierenleed.
- het doden van gezonde baby-kangoeroes onlosmakelijk verboden is met de realiteit van de kangoeroe-industrie en als shockerend wordt ervaren door een groot deel van de bevolking.
- de kangoeroejacht dierenleed toebrengt aan individuele dieren en aan kuddes als geheel;

Grote bedrijven stopten na deze bevindingen de verkoop van kangoeroeproducten [2] en diverse dierenbeschermingsorganisaties riepen de Commissie op om de import van kangoeroeproducten te stoppen [3].

1. Erkent de Europese Commissie dat de kangoeroejacht onethisch is en ernstig dierenleed met zich meebrengt?

2. Waarom is er nog geen verbod ingesteld op de import van kangoeroeproducten?

In het geval van de zeehondenjacht is in 2009 besloten tot een handelsverbod.

3. Wat zijn de afwegingen van de Commissie om in dit geval geen actie te ondernemen?

[1] https://www.parliament.nsw.gov.au/lcdocs/inquiries/2707/Report%20No%2011%20-%20PC7%20-%20Health%20and%20wellbeing%20of%20kangaroos%20and%20other%20macropods%20in%20NSW.pdf

[2] https://nos.nl/artikel/2406185-bol-com-stopt-met-verkoop-van-kangoeroeproducten-zoals-hondenvoer

[3] https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-10/Joint_letter_on_kangaroo_imports_and_NSW_inquiry_report_%282%29.pdf