Bijdrage plenaire verga­dering over de herziening van de bescher­mings­status van de wolf en andere grote carni­voren in de EU (actu­a­li­tei­ten­debat)


13 september 2023

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, wolven zijn prachtige en indrukwekkende dieren die een belangrijke rol vervullen in de natuur. Toch werd 150 jaar geleden de laatste wolf in Nederland gedood en ook elders in Europa werden de dieren vrijwel overal uitgeroeid door jacht en door het kapotmaken van hun leefgebied. Na anderhalve eeuw wonen er eindelijk weer enkele wolven in Nederland. En opnieuw is afschieten de eerste reactie van enkelen. Hoe kortzichtig kun je zijn?

Dat de wolf weer terug is, is vooral te danken aan de strikte bescherming die het dier vanaf de jaren tachtig heeft. Maar nog steeds is het merendeel van de wolvenpopulaties in Europa kwetsbaar. Ministers van twaalf Europese landen en milieuorganisaties roepen daarom op om de strikte bescherming van de wolf te blijven houden en niet dezelfde fout te maken als we hebben gedaan in de afgelopen eeuwen.

Eurocommissaris Sinkevičius heeft zich altijd sterk gemaakt voor de wolf, en afgelopen week bevestigde hij in de Milieucommissie dat de positie van de Europese Commissie ook niet veranderd is. De poging tot machtsmisbruik door Commissievoorzitter Von der Leyen is mislukt.

Ik condoleer mevrouw Von der Leyen met haar overleden pony, maar dit persoonlijk drama is geen reden om dan maar alle wolven in Europa af te schieten. De Partij voor de Dieren pleit voor vreedzame co—existentie tussen wolven, beren, mensen en andere dieren. Stoppen met de vervolging van roofdieren en volop inzetten op krachtig natuurherstel zijn hiervoor de sleutel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over standpunten uitwisseling met Virginijus SINKEVIČIUS, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: presentatie van recente Commissievoorstellen

Lees verder

Bijdrage tijdens de hoorzitting met kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer