Kritiek op gebrekkige Europese inzet bescherming bedreigde dier­soorten


5 oktober 2022

Een grote meerderheid van het Europees Parlement wil strengere maatregelen tegen handel in bedreigde diersoorten, zoals olifanten, nijlpaarden, tijgers, leeuwen, jaguars, luipaarden en sneeuwluipaarden. De soorten moeten van het Europees Parlement de hoogst mogelijke internationale beschermingsstatus krijgen, waardoor alle commerciële handel in deze dieren verboden wordt. Dat staat in een motie, ingediend op initiatief van de Partij voor de Dieren, die woensdag met 549 tegen 28 stemmen werd aangenomen in het Europees Parlement.

"Wereldwijd worden 1 miljoen dier- plantensoorten door menselijk toedoen bedreigd met uitsterven. Het is belangrijk dat de Europese Unie zich op de aankomende internationale CITES-top maximaal inzet voor het redden van diersoorten die op het punt van uitsterven staan,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Kritiek
In het debat voorafgaande aan de stemming uitte Hazekamp kritiek op de lakse opstelling van de Europese Commissie tijdens de vorige CITES-top in 2019. “Waarom weigerde de Europese Commissie in 2019 steun te geven aan voorstellen van een aantal landen om de Afrikaanse olifant de hoogste beschermingsstatus te geven? Hun aantallen zijn in de tussentijd alleen maar verder gedaald,” hield Hazekamp de Commissie voor.

Nieuwe voorstellen
Voor de komende CITES-top ligt er opnieuw een voorstel, ingediend door Burkina Faso, Equatorial, Guinea, Mali, en Senegal, om de Afrikaanse olifant internationaal de hoogste beschermingsstatus te geven. Daarnaast deed een aantal Afrikaanse landen een voorstel om ook nijlpaarden de hoogste beschermingsstatus te geven. “De handel in deze diersoorten bedreigt ze in hun voortbestaan. Het wordt tijd dat Europa gaat luisteren naar deze Afrikaanse landen, die olifant- en nijlpaard-populaties voor hun ogen zien verdwijnen en pleiten voor betere bescherming,” aldus Hazekamp.

Steun
In de aangenomen motie ondersteunt het Europees Parlement de Afrikaanse voorstellen om de hoogste internationale beschermingsstatus toe te kennen aan nijlpaarden en Afrikaanse olifanten en daarmee alle commerciële handel in de soorten te verbieden. Ook wil het parlement dat voorstellen voor bedreigde schildpadden en glaskikkers ondersteund worden door de Europese Unie.

Positieflijst
Het Europees Parlement steunde ook een PvdD-voorstel voor het invoeren van een Europawijde positieflijst. Door het invoeren van zo’n positieflijst, zouden enkel diersoorten die op de lijst vermeld worden nog als huisdier gehouden mogen worden. Het aantal (exotische) diersoorten dat gehouden mag worden, zou met een positieflijst sterk afnemen en het zou niet meer nodig zijn om afzonderlijk voor elke diersoort een houdverbod op te leggen. De Europese Commissie heeft toegezegd de invoering van een Europese positieflijst te gaan onderzoeken. Nederland kent overigens al een positieflijst, die vanaf 2024 gaat gelden.

Panama
De CITES-top over handel in bedreigde diersoorten vindt in Panama plaats tussen 14 en 25 november dit jaar. In totaal nemen 184 landen en continenten deel aan de onderhandelingen.

Foto: © European Union 2022 - Source : EP

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemt tegen nieuwe EU-regels hernieuwbare energie

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft woensdag tegen de herziening van de EU-wet voor hernieuwbare energie gestemd. “De Part...

Lees verder

Europees Parlement doet dringende oproep aan walvisjagende landen

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft het Europees Parlement donderdag een resolutie aangenomen waarin het IJsland...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee