Bijdrage mili­eu­com­missie over de jacht op trek­vogels tijdens gedach­te­wis­seling met Euro­com­mis­saris Karmenu Vella


27 februari 2019

Dank u wel Voorzitter. Bedankt Commissaris Vella dat u hier hebt willen komen en een toelichting wilt geven.

Het is toch gek hoe een debat naar aanleiding van onze mondelinge vraag over de voorjaarsjacht op trekvogels in Malta uitmondt in een debat over de wolf.

Voorzitter, de lente komt er weer aan. Dat betekent dat miljoenen trekvogels uit Afrika terugvliegen naar Noord-Europa. Helaas zullen veel van deze trekvogels hun bestemming niet bereiken. Omdat ze onderweg worden doodgeschoten door jagers. En dat terwijl de jacht op trekvogels verboden is in Europa. Gelukkig treedt de Europese Commissie hiertegen op. Zo startte de Europese Commissie bijvoorbeeld een inbreukprocedure tegen Finland voor de illegale vogeljacht op eidereenden.

Commissaris, ook op uw eigen land Malta wordt elk jaar op trekvogels gejaagd. En ook op beschermde en kwetsbare soorten, zoals kwartels. In Noordwest-Europa wordt veel geïnvesteerd in de bescherming van kwartels en dan is het heel erg wrang dat ze in Malta massaal worden afgeschoten.

Daarnaast worden jaarlijks vele andere soorten geschoten tijdens de voorjaarsjacht op Malta, zoals de grauwe kiekendief, de hop en vaak met illegale middelen zoals bird callers. Sinds vorig jaar was er op papier geen jacht op de tortelduif, maar natuurorganisaties zagen toch dat er duizenden tortelduiven werden geschoten. En dat is ook niet zo gek als je het jachtseizoen opent, precies wanneer tortelduiven in grote getallen over het eiland vliegen.

Hoe kan het dat de Commissaris wel optreedt tegen Finland, maar de illegale voorjaarsjacht met illegale middelen in Malta gewoon accepteert?

Gaat u ervoor zorgen dat Malta dit jaar niet opnieuw de voorjaarsjacht gaat openen?

Tot slot wil ik ook graag iets zeggen over grote roofdieren. Vanuit onbevoegde parlementscommissies worden pogingen ondernomen om de habitatrichtlijn te verzwakken. En steeds weer proberen enkele individuen met een roodkapjessyndroom in dit parlement de jacht op grote carnivoren, zoals de lynx, de bruine beer en de wolf te openen.

Onbegrijpelijk, deze dieren zijn van levensbelang voor onze biodiversiteit in Europa.

Tot nu toe heeft u, Commissaris, deze richtlijnen in stand gehouden. Kunt u garanderen dat u alle dieren en planten die nu onder de Habitatrichtlijn vallen, blijft beschermen in de toekomst, inclusief de grote carnivoren? De Partij voor de Dieren zal u daarbij in elk geval van harte steunen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU

Lees verder

Stemverklaring over het Europees burgerinitiatief

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer