Heksen­jacht op de wolf


Europees Parlement atta­queert beschermde status

24 november 2022

“Een nieuwe heksenjacht op wolven,” noemt Europarlementariër Anja Hazekamp de oproep van het Europees Parlement om voorbereidingen te treffen om de wolf te beroven van zijn strikt beschermde status in de Europese Unie. Een meerderheid van het Europees Parlement steunde donderdag een resolutie met een oproep aan de Europese Commissie om de beschermde status van wolven aan te passen in de Europese Habitatrichtlijn ‘zodra de gewenste conservatiestatus bereikt is’ en betwist daarnaast de beschermde status onder de Bern Conventie.

“Ruim 150 jaar geleden werd de laatste wolf in Nederland gedood. Ook in andere delen van Europa werden wolvenpopulaties gedeeltelijk of geheel uitgeroeid met jachtgeweren en door de vernietiging van hun leefgebied. Na de recente en zeer moeizame terugkeer in onder andere Nederland, pleiten enkele boeren en jagers en hun politieke spreekbuizen ervoor om de wolf opnieuw de nek om te draaien. Het herstel van de wolf is pril, om dan direct naar het jachtgeweer te grijpen is erg kortzichtig, zeker in een tijd dat wereldwijd 1 miljoen diersoorten met uitsterven bedreigd worden,” aldus Hazekamp

“De Partij voor de Dieren heet de wolf van harte welkom. Juist in tijden dat economische activiteiten de grenzen van de natuur fors overschrijden, is het belangrijk natuurbescherming overeind te houden en te versterken. Wolven hebben een positief effect op de biodiversiteit en helpen het natuurlijk evenwicht van het ecosysteem te herstellen. “

Laatste redmiddel

De wolf is op dit moment strikt beschermd in de EU. Van die strikte bescherming mag onder de bestaande EU-regels alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen, als laatste redmiddel en als alle andere mogelijke alternatieven om vreedzame co-existentie te bereiken niet effectief zijn gebleken.

“Het gedeeltelijke herstel van wolvenpopulaties in Europa is mede te danken aan de strikt beschermde status die wolven in de jaren 80 en 90 kregen onder de Bern Conventie en onder de Europese Habitatrichtlijn. De Partij voor de Dieren staat pal voor deze natuurbescherming in Europa en pal voor de bescherming van de wolf. Deze nieuwe heksenjacht op wolven doet denken aan de 17e en 18e eeuw waarin het dier werd uitgeroeid," zegt Hazekamp

Overigens is de resolutie van het Europees Parlement niet bindend. Om de wolf echt zijn strikt beschermde status te ontnemen moet de Europese Commissie daartoe eerst een voorstel doen. Alle 27 EU-landen hebben vervolgens een vetorecht dat ze kunnen inzetten om de wolf strikt te blijven beschermen.

Gerelateerd nieuws

Milieucommissie EP: Veroorzaken van milieuschade en dierenleed moet bestraft worden in hele EU

Het veroorzaken van schade aan het milieu en het toebrengen van leed aan dieren moeten in de gehele Europese Unie als strafba...

Lees verder

Miljoen handtekeningen voor burgerinitiatief bontvrij Europa

Meer dan 1 miljoen burgers hebben het Europese burgerinitiatief ‘Europa bontvrij’ ondertekend, dat in mei dit jaar van start ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee