Bijdrage mili­eu­com­missie over het Europees burger­ini­ti­atief "Fur Free Europe"


12 oktober 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Panel I:

De rechten en het welzijn van dieren alleen zou reden genoeg moeten zijn om bontfokkerijen in heel Europa te sluiten.

Maar het is ook nog eens enorm onveilig - en daar wil ik vandaag ook aandacht voor vragen. Want bontfokkerijen vormen een bewezen groot risico voor de volksgezondheid, en de risico’s worden ook nog eens enorm onderschat.

Dieren zoals nertsen, vossen en wasbeerhonden zijn extreem gevoelig voor virussen, zoals bijvoorbeeld infecties met COVID of met vogelgriep, Aviaire influenza. Laten we beginnen met COVID. Het Coronavirus sprong over van mens op nerts, van nerts op nerts en van nerts weer terug op mensen, en zorgde ondertussen voor allerlei mutaties.

De eerste uitbraak van het Coronavirus was, niet toevallig, in Nederland. Maar al snel waren ook nertsen besmet met Corona op fokkerijen in Denemarken, Spanje, Italië, Zweden, Griekenland, Frankrijk, Litouwen, Polen en Letland.

Als vicevoorzitter van de Milieucommissie en als lid van de Commissie voor Volksgezondheid maak ik mij daar extreem veel zorgen over.

Daarom nogmaals mijn dringende oproep aan de Europese Commissie om dit burgerinitiatief te omarmen. Want ik denk dat we nauwelijks een inschatting kunnen maken van de gevolgen van een uitbraak van de nertsenvariant van COVID of een uitbraak van de dieren van Aviaire influenza.

We weten dat er in de vaccinatiecampagnes geen enkele rekening mee wordt gehouden met zo’n nieuwe variant. We weten dat mensen er nauwelijks aan zijn blootgesteld en ik denk dat we ons allemaal nog kunnen voorstellen wat de gevolgen kunnen zijn, want we weten nog hoe het was een paar jaar geleden bij de eerste COVID uitbraak.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het Europees burgerinitiatief "Fur Free Europe"

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het bezwaar overeenkomstig regel 112, lid 2&3, tegen uitvoeringsverordening verordening van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer