Zuinig met grond­stoffen


Grondstoffen zijn beperkt. We moeten er zuinig mee omgaan en inzetten op hergebruik en terugwinning.

• Europa verkleint haar ecologische voetafdruk en zet in op een circulaire economie, gericht op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.
• Er komen in Europees verband strenge eisen voor het ontwerp van producten, zodat deze lang mee gaan, te repareren zijn en de materialen eenvoudig hergebruikt kunnen worden.
• Apparaten worden minimaal 10 jaar ondersteund met software-updates, zodat ze langer bruikbaar zijn en cyberveilig blijven.
• Grote bedrijven krijgen de verplichting om een grondstoffenboekhouding bij te houden en maken hun uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk.
• Leaseconstructies, waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product en de klant alleen een dienst afneemt, worden aangemoedigd. Zo kan de producent meer grondstoffen recyclen en wordt het denken in kringlopen bevorderd.
• Er komt een Europees actieplan om plastic zwerfafval op land en in zeeën en oceanen (plastic soep) te voorkomen en te bestrijden.
• Verpakkingen worden herbruikbaar en biologisch afbreekbaar. In alle lidstaten komt een statiegeldsysteem voor blikjes, plastic flesjes en andere drankverpakkingen.
• Bedrijven worden verplicht om meer gerecyclede plastics te gebruiken in plaats van nieuw
geproduceerde plastics. Het gebruik van combinaties van verschillende soorten plastic in één
verpakking, waardoor deze niet te recyclen is, wordt teruggebracht en uiteindelijk verboden.
• In de Kaderrichtlijn Water worden doelstellingen over zwerfafval en regelgeving voor kledingen wasmachinefabrikanten opgenomen om het vrijkomen van synthetische vezels in het water tegen te gaan. Microplastics in cosmetica worden uitgebannen.
• Er komt een einde aan het vernietigen van (geretourneerde) producten als kleding.

Het standpunt Zuinig met grondstoffen is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Mili­eu­com­missie Europees Parlement erkent risico’s kern­energie en gas-inves­te­ringen

De Partij voor de Dieren heeft samen met andere partijen in het Europees Parlement succesvol een bindend bezwaar aangetekend tegen het aanmerken van kernenergie en gas als ‘duurzaam’. De Europese Commissie had een plan ingediend om investeringen in kernenergie en gas juist wel als ‘duurzame’ investeringen te classificeren, Een ‘groene stempel’ zou investeringen in kernenergie en gas aantrekkelijke...

Bijdragen Initiatiefvoorstellen Nieuws