Zuinig met grond­stoffen


Grondstoffen zijn beperkt. We moeten er zuinig mee omgaan en inzetten op hergebruik en terugwinning.

• Europa verkleint haar ecologische voetafdruk en zet in op een circulaire economie, gericht op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.
• Er komen in Europees verband strenge eisen voor het ontwerp van producten, zodat deze lang mee gaan, te repareren zijn en de materialen eenvoudig hergebruikt kunnen worden.
• Apparaten worden minimaal 10 jaar ondersteund met software-updates, zodat ze langer bruikbaar zijn en cyberveilig blijven.
• Grote bedrijven krijgen de verplichting om een grondstoffenboekhouding bij te houden en maken hun uitstoot van broeikasgassen inzichtelijk.
• Leaseconstructies, waarbij bedrijven eigenaar blijven van het product en de klant alleen een dienst afneemt, worden aangemoedigd. Zo kan de producent meer grondstoffen recyclen en wordt het denken in kringlopen bevorderd.
• Er komt een Europees actieplan om plastic zwerfafval op land en in zeeën en oceanen (plastic soep) te voorkomen en te bestrijden.
• Verpakkingen worden herbruikbaar en biologisch afbreekbaar. In alle lidstaten komt een statiegeldsysteem voor blikjes, plastic flesjes en andere drankverpakkingen.
• Bedrijven worden verplicht om meer gerecyclede plastics te gebruiken in plaats van nieuw
geproduceerde plastics. Het gebruik van combinaties van verschillende soorten plastic in één
verpakking, waardoor deze niet te recyclen is, wordt teruggebracht en uiteindelijk verboden.
• In de Kaderrichtlijn Water worden doelstellingen over zwerfafval en regelgeving voor kledingen wasmachinefabrikanten opgenomen om het vrijkomen van synthetische vezels in het water tegen te gaan. Microplastics in cosmetica worden uitgebannen.
• Er komt een einde aan het vernietigen van (geretourneerde) producten als kleding.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties
Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws