Bijdrage mili­eu­com­missie over de vast­stelling van een EU-certi­fi­ce­rings­kader voor kool­stof­ver­wij­dering


1 maart 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Dank u wel voorzitter.

We hebben als Parlement al heel duidelijk gezegd dat carbon farming op geen enkele manier ten koste mag gaan van dierenwelzijn. Natuurlijk gedrag, waaronder zeer belangrijk vrije uitloop, mogen toch niet in de knel komen door dit soort beloningssystemen. Is dit wel geborgd in dit systeem? Kan de Commissie garanderen dat ook de greenwash-projecten zoals productie van biogas niet onder dit systeem zullen vallen? Er is namelijk niets duurzaam aan het omkappen van regenwouden voor de productie van veevoer, dat vervolgens naar Europa te verschepen, om hier aan koeien en varkens voeren die hun hele leven binnen staan, om vervolgens hun mest te vergisten. Dat is niet duurzaam en geen langdurige oplossing. Tot slot de beste manier om via landbouw het klimaatprobleem aan te pakken is een omschakeling naar plantaardige voeding. Laten we beginnen met het verbouwen van meer duurzame geteelde erwtjes, granen, groenten en fruit voor menselijke productie, en we zijn een heel eind.

Dank u wel.

Anja Hazekamp (PvdD), Coordinators round:

Dank u wel voorzitter.

Het is broodnodig om REACH te herzien om de gezondheid van mensen, dieren en de natuur te waarborgen. Waarom dan dit onaanvaardbare uitstel van de herziening van deze wetgeving?

Kan de Commissie ontkennen dat dit belangrijke wetsvoorstel geslachtofferd is om de industrie-lobby te pleasen? Of heeft hij dat eigenlijk al gedaan met alle verwijzingen naar de gevolgen voor het bedrijfsleven en level playing field. Terwijl het een van de hoekstenen is van een belangrijke poot van de Green deal: de Chemical strategy for sustainability! Dat is onaanvaardbaar.

One substance, one assessment - dat was een van de belangrijke doelen van de herziening van REACH. Niet alleen om meer snelheid, efficiëntie en veiligheid te borgen in de risicobeoordelingen, maar ook om duizenden dierproeven uit te sparen. Dit proces loopt nu mogelijk jaren vertraging op. Ik zou graag willen weten hoeveel onnodige dierproeven dat wel niet zijn? Hoeveel onschuldige dieren worden de dupe van dit uitstel? Het gaat hier niet alleen om de gevolgen voor dieren, maar ook om de gevolgen voor onze gezondheid. Het uitstel van de voorstellen voor de Food Contact Materials is eveneens onacceptabel.

De wetenschap is duidelijk over titanium dioxide, het is een kankerverwekkende stof. Wat gaat de Commissie doen aan de recente uitspraak van het Europese Hof dat titanium dioxide onterecht geclassificeerd is als kankerverwekkend? Want zelfs als de wetenschap niet zo duidelijk was, zoals ze nu is, zou het voorzorgbeginsel ons moeten beschermen tegen dit soort stoffen. Wat gaat u doen, nu we weten dat Frankrijk deze uitspraak gaat aanvechten, wat gaat de Commissie doen?

Ten slotte voorzitter, PFAS. Onze rivieren en natuur zijn op grote schaal vervuild met PFAS. Het is goed dat het langverwachte PFAS verbod eindelijk in gang is gezet. De uitzonderingen lijken me duidelijk te veel, te lang, en te vaag. Op welke manier gaat de Commissie daar nog op bijsturen zodat daadwerkelijk er een einde komt aan PFAS-vervuiling? Welke timeline kunnen we hier verwachten? Want we kunnen echt geen minuut verliezen.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over EU-actieplan ter bestrijding van de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten en debriefing over de resultaten van de COP19 van CITES

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2021/2115

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer