Bijdrage plenaire verga­dering over het IPCC-verslag over klimaat­ver­an­dering: een oproep tot dringende aanvul­lende maat­re­gelen


20 april 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Voorzitter,

Het laatste rapport van het IPCC is heftiger dan ooit. Er zou dus geen enkele twijfel mogen bestaan dat we nu op álle vlakken drastisch moeten ingrijpen.

Deze week stemden we over het klimaatpakket van de Green Deal- Commissie en daar horen felicitaties bij. Maar de Commissie heeft ons nog veel meer beloofd, veel meer bouwstenen voor de groene transitie, en blijft daarin achter.

Ons voedselsysteem, goed voor een derde van de klimaatuitstoot, blijft buiten schot. Sterker nog, monoculturen en megastallen krijgen miljardensubsidies. Fossiele kunstmest krijgt miljoenen, om nog maar te zwijgen over de promotie van vlees en zuivel.

Zelfs in de ontbossingswet zitten uitzonderingen voor maïs en vlees die schadelijk zijn voor het klimaat.

Komt de Commissie nog zoals beloofd met de kaderwet voor duurzaam voedsel, en komen daarin dan eigenlijk de nodige maatregelen om de klimaatcatastrofe die op ons bord ligt aan te pakken?

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering tijdens het actualiteitendebat over niet-afbreekbare vervuilende stoffen elimineren en de EU-wetgeving inzake chemische stoffen nu aanscherpen

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over REACH

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer