Bijdrage plenaire verga­dering over de indeling, etiket­tering en verpakking van stoffen en mengsels


3 oktober 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Dankuwel voorzitter.

Al jaren vechten heel veel mensen tegen chemische fabrieken als Chemours en 3M. Fabrieken die zeer schadelijke gifstoffen produceren die nooit meer uit het milieu zullen verdwijnen. En die een heel grote bedreiging vormen voor onze gezondheid. Maar er is hoop: we zien kleine stappen om het gevaar van deze fabrieken in te dammen. Vorige week besloot de rechter dat Chemours aansprakelijk is voor de milieuschade die vier gemeenten rondom de fabriek hebben geleden door het gevaarlijke PFAS.

En ook met deze wetswijziging waaraan we het afgelopen half jaar hard hebben gewerkt, zetten we concrete stappen om mens, dier en milieu te beschermen. Voortaan moeten hormoonverstoorders en PFAS op het etiket vermeld worden en duidelijk leesbaar zijn voor de gebruikers. Ik ben dan ook verbaasd dat de lobby van de chemische industrie weer parlementariërs bereid heeft gevonden om te voorkomen dat gebruikers goed worden geïnformeerd. Ik hoop dat morgen iedereen met gezond verstand stemt.

En dan nog een ander punt. Ontzettend veel dieren worden toegetakeld en gedood door de chemische industrie voor zinloze dierproeven. Ik ben blij dat we ook op dit belangrijke onderwerp vooruitgang boeken.

We verplichten dat er alternatieve testmethoden gebruikt en gepromoot moeten worden. En chemicaliën die - waar dan ook ter wereld - op primaten zijn getest, mogen in Europa niet meer worden toegelaten.

Daarnaast is het ook belangrijk is dat we in advertenties het gebruik van milieuclaims voor gevaarlijke stoffen en mengsels daarvan verbieden. Zo maken we een eind aan greenwashing door Shell, Bayer en hun giftige vrienden.

Ik eindig met een vraag aan de Commissie: u heeft ons nog andere wetsvoorstellen beloofd om gevaarlijk gif aan banden te leggen? Zoals REACH, een exportverbod voor gevaarlijk landbouwgif en een verbod op alle PFAS. Wanneer gaat u mens, dier en milieu echt beschermen en wanneer komt u met deze voorstellen? Een datum alstublieft.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage tijdens de hoorzitting met kandidaat-Eurocommissaris Wopke Hoekstra

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de voorgestelde toelating van glyfosaat in de EU

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer