Partij voor de Dieren stemt tegen nieuwe EU-regels hernieuwbare energie


“Bossen verbranden is niet duurzaam”

14 september 2022

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft woensdag tegen de herziening van de EU-wet voor hernieuwbare energie gestemd. “De Partij voor de Dieren is voor ambitieuze en bindende doelstellingen om het gebruik van duurzame hernieuwbare energie in Europa te bevorderen. Maar Brussel maakt een grote fout door te kiezen voor biomassa en het verbranden van bossen. Hoe belangrijker een foute energiebron als biomassa gemaakt wordt, des te moeilijker is het om er weer vanaf te komen,” aldus Hazekamp.

“Bossen verbranden is niet duurzaam. Daarom willen we dat biomassa die afkomstig is uit bossen niet langer meetelt als duurzame energie.”

“Daarnaast laat deze vernieuwde EU-wet voor hernieuwbare energie nog steeds ruimte om biobrandstof die geproduceerd is van voedselgewassen te bestempelen als ‘duurzaam’. Wij willen absoluut niet dat er voedsel in de tank verdwijnt. Voor biobrandstoffen geproduceerd uit voedsel is veel landbouwgrond nodig. Door te stimuleren dat voedsel in de tank verdwijnt, is Brussel medeplichtig aan het verdwijnen van bossen en het uitsterven van dieren en planten. Deze worden namelijk opgeofferd om maar genoeg landbouwgrond te creëren voor productie van biobrandstof. In het licht van de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrises, moet bescherming van onze bossen en de soorten die daarin leven de hoogste prioriteit krijgen. Een wet die het verbranden van bossen en voedsel stimuleert kan nooit op de goedkeuring van de Partij voor de Dieren rekenen,” aldus Hazekamp.

“Energiebronnen gebaseerd op zon en wind hebben de minste impact, mits deze geplaatst worden op de juiste plekken en rekening houden met het welzijn van mens en dier. Datzelfde geldt voor geothermische energiebronnen en bronnen gebaseerd op waterkracht, mits die voldoen aan strenge duurzaamheidscriteria. Helaas stemde een meerderheid van het Europees Parlement vandaag juist tegen duurzaamheisvereisten die moeten voorkomen dat waterkrachtcentrales schade toebrengen aan vissen en ecosystemen.”

Ook stemming nieuwe EU-regels energie-efficiëntie

Naast de EU-regels over hernieuwbare energie, stemde het Europees Parlement woensdag ook over een herziening van de EU-regels op het gebied van energie-efficiëntie. De Partij voor de Dieren stemde wel in met deze nieuwe regels, die moeten zorgen voor meer energiebesparingen.

“De focus moet liggen op energiebesparing en op het verhogen van de energie-efficiëntie. Deze herziening omvat onder meer een energiebesparingsdoel van 40 procent in 2030 en het energiezuiniger maken van gebouwen. Ook komen er strengere regels voor grote datacenters die veel energie gebruiken. Zulke datacenters moeten verplicht gebruik gaan maken van restwarmte en nationale overheden moeten het energieverbruik van datacenters gaan monitoren. Het is goed dat scherpere duurzaamheidseisen gesteld worden aan energieslurpende datacenters. We moeten voorkomen dat datacenters een te groot beslag leggen op de energievoorziening,” aldus Europarlementariër Hazekamp. Eerder wist de Partij voor de Dieren met succes de bouw van een groot datacenter in Zeewolde te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

"Introduceer dierenpolitie in alle EU-landen"

Alle EU-landen moeten een speciale dierenpolitie krijgen. Daartoe heeft Europarlementariër Anja Hazekamp woensdag opgeroepen ...

Lees verder

Kritiek op gebrekkige Europese inzet bescherming bedreigde diersoorten

Een grote meerderheid van het Europees Parlement wil strengere maatregelen tegen handel in bedreigde diersoorten, zoals olifa...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee