Hazekamp gaat voor nieuwe termijn in Europees Parlement: "Herziening EU-regels is unieke kans om het verschil te maken voor dieren, natuur en milieu"


6 september 2023

Europarlementariër Anja Hazekamp stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Europese verkiezingen op 6 juni 2024. Hazekamp werd in 2014 verkozen als eerste Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren in de historie en behaalde in 2019 opnieuw een zetel in het Europees Parlement voor de partij.

Hazekamp is in het Europees Parlement actief als vice-voorzitter van de commissie voor Milieu, Voedselveiligheid & Volksgezondheid en als lid van de Visserijcommissie en de Landbouwcommissie. Momenteel zetelt zij ook in de nieuw opgezette subcommissie voor Volksgezondheid.

Diertransporten
In het Europees Parlement pleit Hazekamp sinds haar aantreden voor betere EU-regels ter bescherming van dieren. Zo bracht zij voortdurend misstanden en mishandeling van dieren tijdens internationale diertransporten onder de aandacht, waarbij zij ook geregeld zelf transporten inspecteerde in Europese havens. Op Hazekamps initiatief startte het Europees Parlement in 2020 een parlementaire enquête waarin het schendingen van EU-regels tijdens diertransporten onderzocht. Datzelfde jaar kondigde de Europese Commissie in haar ‘boer tot bord strategie’ aan de regels voor diertransporten en andere dierenwelzijnsregels te gaan herzien. Ook zal er met steun van de Partij voor de Dieren een wetgevend voorstel komen om het opsluiten van dieren in kooien te verbieden in de veehouderij.

“Na een jarenlange strijd tegen dierenleed, komt de Europese Commissie eindelijk met nieuwe voorstellen. Er ligt nu een unieke kans om het verschil te maken voor dieren. Ik ben strijdlustiger dan ooit om bij de herziening van de Europese dierenwelzijnsregels grote stappen te zetten en een einde te maken aan het verschrikkelijke lijden van miljarden dieren”, zegt Hazekamp.

Landbouwsubsidies & dierenbescherming
In Brussel uit de PvdD-ster zich verder steevast kritisch over de Europese miljardensubsidies, waarmee de vee-industrie, schadelijke landbouwpraktijken en zelfs stierengevechten gesubsidieerd worden. Daarnaast protesteert Hazekamp tegen dierenmishandeling en praktijken als illegale puppyhandel, productie van vette ganzenlever, misbruik van Spaanse jachthonden en de afslachting van dolfijnen op de Faeröer eilanden. Onder leiding van Hazekamp nam het Europees Parlement meerdere resoluties aan waarin het walvisjagende landen als Japan, Noorwegen en IJsland aanspoorde te stoppen met de jacht op walvissen. IJsland maakte eerder dit jaar bekend de walvisjacht te staken.

Boer tot Bord Strategie
In 2021 werd Hazekamp namens de Milieucommissie van het Europees Parlement aangewezen als hoofdonderhandelaar over de Europese boer-tot-bord strategie: een bundel van 27 plannen om voedselproductie gezonder, duurzamer, diervriendelijker te maken. Ze verzamelde hierbij steun van een grote meerderheid van het Europees Parlement om gebruik van landbouwgif te beperken, lokale en plantaardige productie te stimuleren en de omstandigheden van dieren in de vee-industrie te verbeteren.

Green Deal
Momenteel vervult Hazekamp een belangrijke rol bij de onderhandelingen over een wetsherziening ter vermindering van gebruik van landbouwgif. Ook onderhandelt Hazekamp mee over nieuwe regels voor gentech-voedsel, waarbij ze nadrukkelijk wijst op de risico’s van gentech en zich sterk maakt voor behoud van keuzevrijheid van consumenten en boeren. Het Europese actieplan ter bescherming van mariene ecosystemen is een ander lopend dossier waarop Hazekamp actief is. De PvdD-ster was recentelijk tevens betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe Europese Natuurherstelwet.

“We zijn op een keerpunt aangekomen en steun voor de Europese Green Deal is harder nodig dan ooit. De wereldwijde klimaat- en natuurcrises worden steeds ernstiger en hebben onomkeerbare gevolgen als we geen daadkrachtige actie ondernemen. Tegelijkertijd zetten industrie-lobbyisten en hun politieke spreekbuizen alles op alles om maatregelen voor dieren, natuur en milieu te frustreren. De afgelopen jaren hebben we binnen en buiten het Europees Parlement laten zien hoe je met één stem het debat kunt beïnvloeden en concrete resultaten kunt behalen. Om Europa groener en diervriendelijker te maken is een sterke Partij voor de Dieren juist nu cruciaal.”

De kandidatuur van Hazekamp zal nog worden voorgelegd aan de kandidatencommissie en de leden van de Partij voor de Dieren op het verkiezingscongres in maart 2024.

Gerelateerd nieuws

"Ongekend dat Von der Leyen uit persoonlijk wrok de beschermde status van de wolf de nek wil omdraaien”

“Het is ongekend dat Von Der Leyen uit persoonlijk wrok tegen de wolf haar positie als voorzitter van de Europese Commissie g...

Lees verder

Partij voor de Dieren tekent bezwaar aan tegen nieuwe glyfosaatvergunning

De Partij voor de Dieren heeft donderdag officieel bezwaar aangetekend in het Europees Parlement tegen een voorstel van de Eu...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee