PvdD wil bescherming dier­on­vrien­de­lijke ‘tra­di­ties’ uit EU-grondwet schrappen


7 juni 2022

Het Europees Parlement stemt donderdag over een voorstel van de Partij voor de Dieren om dieronvriendelijke tradities niet langer te beschermen onder het Verdrag van Lissabon. Door het huidige EU-Verdrag kunnen gruwelijke tradities zoals stierengevechten, jacht met galgo’s en foie gras productie niet Europees verboden worden. Hoewel het EU-Verdrag bepaalt dat EU-landen ‘ten volle rekening moeten houden met welzijn van dieren’, geldt er door de huidige Verdragstekst een uitzondering voor ‘godsdienstige riten en culturele tradities’. Met haar voorstel wil de Partij voor de Dieren deze uitzondering schrappen, wat de weg vrijmaakt voor een einde aan dieronvriendelijke tradities in Europa.

“Anno 2022 worden barbaarse tradities als stierengevechten en het dwangvoederen van eenden en ganzen nog steeds beschermd door het EU-verdrag. Europa moet pal staan voor de bescherming van álle dieren en stoppen met het rechtvaardigen van dierenmishandeling onder het mom van ‘culturele tradities en godsdienstige riten’,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

Naast voorstellen voor het schrappen van dieronvriendelijke tradities, wil Hazekamp ook in het Europese Verdrag verankeren dat het Europese landbouwbeleid niet langer op ‘méér productie’ gericht moet zijn, maar op het bereiken van duurzame productie die past binnen de ecologische grenzen van onze aarde. “Zestig jaar lang heeft het Europese landbouwbeleid puur gefocust op schaalvergroting en méér productie, zoals vastgelegd in het EU-verdrag. Het voedselsysteem dat we daarmee bereikt hebben heeft geleid tot dierenleed, ontbossing, milieuvervuiling en klimaatverandering. Meer dan 9 miljard dieren worden jaarlijks gehouden en gedood voor voedselproductie in de Europese vee-industrie. De focus moet van méér, naar eerlijk, duurzaam en toekomstbestendig produceren.”

Verhuiscircus
Ook dient de PvdD een voorstel in om een einde te maken aan het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement, tussen Brussel en Straatsburg. De partij wil vastleggen dat de EU-landen voor 2024 een akkoord moeten bereiken om het Europees Parlement voortaan te laten zetelen op een enkele plek. Het huidige EU-verdrag schrijft voor dat het Europees Parlement twaalf keer per jaar in Straatsburg moet vergaderen, maar andere werkzaamheden juist in Brussel moet afhandelen. De frequente verhuizingen kosten jaarlijks zo’n 114 miljoen euro en veroorzaken 20 duizend ton aan CO2-uitstoot.

Donderdag stemt het Europees Parlement over de resolutie met voorstellen voor verdragswijzigingen. Voordat verdragswijzigingen daadwerkelijk plaatsvinden, moeten ook Nederland en de 26 andere EU-landen daarmee instemmen.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt om opheldering over toegenomen gifresten op fruit en groente

De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie maandag om opheldering gevraagd over het toenemen van gevaarlijke landbo...

Lees verder

Milieucommissie Europees Parlement erkent risico’s kernenergie en gas-investeringen

De Partij voor de Dieren heeft samen met andere partijen in het Europees Parlement succesvol een bindend bezwaar aangetekend ...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee