Europees Parlement schaart zich achter burger­ini­ti­atief en wil in 2027 een einde aan kooien voor dieren


Daarnaast ook steun voor Europees verbod op dwang­voe­deren voor foie gras productie

10 juni 2021

Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2027 in de Europese vee-industrie geen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden of ganzen meer in kooien worden gehouden. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde donderdag voor een motie, die een wetswijziging voorstelt met als doel het uitfaseren van kooien in de veehouderij, waarbij 2027 als einddatum wordt genoemd. Het Europees Parlement sluit zich hiermee aan bij het succesvolle burgerinitiatief ‘Stop de kooien’, dat vorig jaar door 1,4 miljoen mensen in Europa werd ondertekend. Op 21 mei had de landbouwcommissie van het Europees Parlement ook al steun betuigd aan de oproep tot uitfasering van kooien.

Europarlementariër Anja Hazekamp is blij dat het Europees Parlement zich achter het ‘Stop de kooien’ initiatief schaart. "Honderden miljoenen dieren in Europa slijten hun leven in kooien. In Nederland gaat het om zo'n 5,5 miljoen dieren. Deze dieren hebben geen bewegingsruimte en kunnen zich door ruimtegebrek vaak niet eens omdraaien of uitstrekken. Hun leven is één grote lijdensweg. 1,4 miljoen burgers zijn met het Stop de kooien-burgerinitiatief opgestaan voor deze dieren. Er moet nu zo snel mogelijk een wetsvoorstel komen om de ellendige kooien voorgoed uit de Europese Unie te verbannen, inclusief een verbod op importproducten uit kooihuisvesting,” aldus Hazekamp.

“We willen niet dat dierenleed verplaatst wordt naar landen buiten de EU. Daarom moet ook de import van buitenlandse producten die voortkomen uit kooihuisvesting stoppen. Een oproep om bestaande handelsverdragen te herzien, kreeg vandaag tevens steun van een meerderheid. Dat is belangrijk, zodat dieronvriendelijke producten uit landen buiten de EU geweerd kunnen worden.”

Foie gras

Een meerderheid van het Europees Parlement steunde ook een voorstel van de Partij voor de Dieren om het dwangvoederen van eenden en ganzen voor foie gras productie in heel Europa te verbieden. In het grootste deel van Europa, waaronder in Nederland, geldt al een verbod op dwangvoederpraktijken, waarbij dieren op gewelddadige wijze met een trechter voedsel door hun strot krijgen geduwd om hun lever vetter te maken. In België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije en Spanje is dit wel nog toegestaan en foie gras uit die landen mag wel nog in Nederland worden verkocht.

"Het onder dwang toedienen van voedsel voor productie van vette ganzenlever is een van de wreedste dingen die dieren op Europese boerderijen ondergaan. Fantastisch dat er genoeg steun is in het Europees Parlement om ook hier definitief een einde te maken," aldus Anja Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Ambitieuze plannen voor natuurbescherming aangenomen door voltallig Europees Parlement

BRUSSEL, 9 juni 2021 – Het voltallige Europees Parlement heeft in meerderheid gestemd voor substantiële extra maatregelen om ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stemt tegen Europese klimaatwet

De EU-fractie van de Partij voor de Dieren heeft donderdag tegen de Europese klimaatwet gestemd. “De doelen in deze wet schie...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee