Toetreding nieuwe lidstaten


De Partij voor de Dieren is tegen de toetreding van nieuwe lidstaten. Europa is te snel uitgebreid met landen die daar niet klaar voor waren. Hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. Vooral op het gebied van dierenwelzijn is dit pijnlijk duidelijk geworden. Al jaren heeft Europa geen wetten meer aangenomen om het immense dierenleed in de intensieve veehouderij tegen te gaan, en zelfs bestaande regels worden niet nageleefd.

Het standpunt Toetreding nieuwe lidstaten is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa