Europees asiel­beleid


De Partij voor de Dieren pleit voor gedeelde solidariteit, maar de verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet in handen blijven van de individuele lidstaten en dus ook van Nederland. We zijn voor een gezamenlijk Europees beleid ten aanzien van de buitengrenzen van de EU. De EU ziet erop toe dat de lidstaten zorgen voor een eerlijke en snelle asielprocedure en voor een humane opvang van vluchtelingen.

Het standpunt Europees asielbeleid is onderdeel van: Europa