Paal en perk aan wapens


‘Nooit meer oorlog’ was een belangrijk motief om de Europese Unie op te richten. De Partij voor de Dieren wil dat Europa dat motief ook toepast in haar wapenbeleid.

• De EU zet zich in voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel.
• Europa neemt het voortouw in de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader voor een verbod op autonome wapens.
• Het wapenexportbeleid krijgt aanscherping, zodat er vanuit de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden.
• Voor halffabricaten en onderdelen van chemische, nucleaire en bacteriologische wapens komt een zwarte lijst van landen en bedrijven waaraan deze niet geleverd mogen worden.
• De EU werkt aan een universeel verbod op het gebruik van elke vorm van uranium in (conventionele) wapens en zet zich in voor een alomvattend verbod op kernwapens.
• De nog aanwezige kernwapens worden op korte termijn uit de EU verwijderd.
• De Partij voor de Dieren is tegen de vorming van een defensie-unie; deze vormt de opmaat naar een Europees leger.

Het standpunt Paal en perk aan wapens is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen