Huma­ni­taire hulp aan vluch­te­lingen


De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering, honger en oorlogen. De vluchtelingenstromen brengen ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen?

De Partij voor de Dieren vindt dat mensen die op de vlucht zijn voor honger, droogte en geweld opgevangen en geholpen moeten worden. Datzelfde geldt voor mensen die vervolgd worden vanwege hun overtuiging of geaardheid.

Het standpunt Humanitaire hulp aan vluchtelingen is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa