EU en de wereld­handel


De Partij voor de Dieren is tegen vrijhandelsakkoorden. Deze ondermijnen de democratie en hebben grote negatieve gevolgen voor het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid en voor de keuzevrijheid en privacy van consumenten. Zo zorgde het associatieverdrag met Oekraïne ervoor dat Oekraïense plofkippen massaal verkocht worden in Nederland en andere EU-landen.

• De EU sluit geen nieuwe vrijhandelsakkoorden meer af. De onderhandelingen over TTIP worden niet hervat.
• De EU stapt ook uit bestaande handelsverdragen.
• Voor producten die de EU binnenkomen, horen tenminste dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen te gelden als die we aan onze eigen productie stellen. Producenten in ontwikkelingslanden krijgen hulp om aan de Europese eisen voor milieu- en dierenwelzijn te voldoen.
• Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers zijn onacceptabel en moeten actief worden bestreden.
• De EU maakt zich sterk voor het wijzigen van de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie WTO zodat maatschappelijke waarden bepalend worden voor de wereldhandel.
• Belastingontwijking en -ontduiking moeten worden tegengegaan. De EU verplicht bedrijven tot transparantie over de door hen betaalde belastingen.